พนักงานธุรการ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เตรียมและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการดำเนินคดี

3. สรุปรายงานคดีประจำเดือน

4. ลงวันนัดและข้อมูลคดีในระบบ

 

การติดต่อ

  • chumnanlaw@yahoo.co.th

สถานที่ตั้ง