พนักงานบัญชี อาวุโส

รายละเอียดตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

อายุ ไม่เกิน 35 ปี

จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาตรีด้านบัญชี (ปวส.)

มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง,มีความรู้ด้านการจัดการเอกสารทางบัญชี

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office 

หากมีความรู้และความชำนาญด้านโปรแกรมบัญชี เอ็กเพรส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ลักษณะงานที่ รับผิดชอบ

ทำบัญชีรับจ่าย,ออกInvoice และใบกำกับภาษี จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี

จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี เอ็กเพรส

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เวลาการปฎิบัติงาน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวาลา 8.00 – 17.00 น

การติดต่อ

  • don_udon@hotmail.com

สถานที่ตั้ง