วิศวกรคุมงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

วิศวกรคุมงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขา การโยธา

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี เคยผ่านงานก่อสร้างประเภท งานเขื่อน งานสะพาน ท่อลอดเหลี่ยม

หน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การติดต่อ

  • phuketrock@hotmail.com

สถานที่ตั้ง