ผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

- วุฒิปริญญาโท สาขา อุตสาหกรรมเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง

- เพศหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี

- มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 5 ปี

- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการบริหารงานองค์กร สามารถแก้ไขปัญหา บริหารงานโครงการได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

- มีรถยนต์และใบขับขี่

 

การติดต่อ

  • sasitorn_oung@hotmail.com

สถานที่ตั้ง