ตัวแทนประกันชีวิต

รายละเอียดตำแหน่งงาน

- ให้คำปรึกษาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต, สุขภาพ

- ขายประกันชีวิต

- วางแผนทางการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้า

การติดต่อ

  • orathai.si@azayagency.com

สถานที่ตั้ง