ผู้ช่วยแพทย์

รายละเอียดตำแหน่งงาน

***ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ มานิตา คลินิก 2 ตำแหน่ง

***ประจำสาขาอินทามระ 39 แยก2 กรุงเทพฯ

***วุฒิ ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกียวข้อง

-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

-โบนัสประจำปี

-ท่องเที่ยวสัมนาประจำปี

-สวัสดิการ ฟรี ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยโดยแพทย์

-ประกันสังคม

-ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน

-วันหยุดช่วงเทศกาลตามปฏิทิน(หากไม่หยุดจะได้เป็น OT 2 แรง)

-อาหารกลางวัน ฟรี ทุกวันศุกร์

-หน้าที่ช่วยแพทย์ในห้องตรวจตามเวลาแพทย์

-และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การติดต่อ

  • jiraporn253552@gmail.com

สถานที่ตั้ง