เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง ด่วน (กำลังขยายงาน)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- ระดับการศึกษา ปวช-ปวส.

- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

- ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

- มีที่พัก

- ประกันสังคม

 

การติดต่อ

  • info@lillyplace.com

สถานที่ตั้ง