พนักงานจัดซื้อ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

      -   เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี 
      -   วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปริญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา 
      -   มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
      -   มีความกระตือรือร้นในการทำงาน คล่องแคล่ว ว่องไว มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ
      -   มีมนุษยสัมพันธ์  อดทน มีใจรักในการทำงานบริการ มีความเสียสละ

การติดต่อ

  • jobs@winservecorp.co.th

สถานที่ตั้ง