Reservation Officer

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:21:54 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม Education :...
Job Details
The Buffalo Amphawa

Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:21:51 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม Education : การศ...
Job Details
The Buffalo Amphawa

Sous Chef

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:21:52 GMT
Salary : เงินเดือน 25,001 - 30,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม Education :...
Job Details
The Buffalo Amphawa

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 06:02:26 GMT
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Commis II

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 06:27:50 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Samut Songkhram สมุทรสงคราม Education :...
Job Details
The Buffalo Amphawa

ทีมบริหารสาขา

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:58:09 GMT
โรงภาพยนตร์ SF CINEMA สาขาใหม่ “บิ๊กซี สมุทรสงคราม” เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก !! จะมีการเปิดรับสมัครงานอยู่ใกล้ๆบิ๊กซี สมุทรสงคราม เร็วๆนี้...
Job Details
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:25 GMT
โรงภาพยนตร์ SF CINEMA สาขาใหม่ “บิ๊กซี สมุทรสงคราม” เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก !! จะมีการเปิดรับสมัครงานอยู่ใกล้ๆบิ๊กซี สมุทรสงคราม เร็วๆนี้...
Job Details
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:24 GMT
โรงภาพยนตร์ SF CINEMA สาขาใหม่ “บิ๊กซี สมุทรสงคราม” เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก !! จะมีการเปิดรับสมัครงานอยู่ใกล้ๆบิ๊กซี สมุทรสงคราม เร็วๆนี้...
Job Details
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:25 GMT
โรงภาพยนตร์ SF CINEMA สาขาใหม่ “บิ๊กซี สมุทรสงคราม” เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก !! จะมีการเปิดรับสมัครงานอยู่ใกล้ๆบิ๊กซี สมุทรสงคราม เร็วๆนี้...
Job Details
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:34 GMT
1.พัฒนาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก การจัดเรียงบนพาเลต...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • อัมพวา, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:34 GMT
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต...
Job Details
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

เช็กเกอร์

 • เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 11:58:10 GMT
1. ทำงานในไลน์ผลิตหมึก/กุ้งหรือปลา 2. ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามข้อกำหนดที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามสุขลักษณะส่วนบุคคลเมื่ออยู่นอกไลน์ผลิต...
Job Details
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 05:58:00 GMT
-บริหารจัดการ กระบวนการผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง ขวดแก้ว และบริหารทีมงานในองค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อัตรา เง...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

พนักงานซ่อมบำรุง

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานงานซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน คุณสมบัต...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด

พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดูแลควบคุมหม้อไอน้ำ - ดูและควบคุมระบบน้ำ RO (reverse osmosis system) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ : 22 ปีขึ...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด

พนักงานควบคุมคุณภาพ

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน 9450 ลักษณะการทำงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบก่อนเข้ารับเข้า- จบกระบวนการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิปวช./ม.6 ขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมค...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:39 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - บรรจุ จัดเก็บ โหลดสินค้าสำเร็จรูป - ทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องจักร ในฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ ...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนักเคมี

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:47 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน วิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วทบ.เคมี 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ต...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - จัดทำระบบการจัดการเอกสาร ISO 9001 GMP HACCP ควบคุมเอกสารทั้งภายใน/ภายนอก - ควบคุมและดำเนินการจัดทำและติดตามผลการปฏิบัต...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)

 • สมุทรสงคราม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:36:39 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย...
Job Details
บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics