หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:57:15 GMT
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • โซ่พิสัย, บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 05:57:15 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำสาขาเซกา/สาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:04 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:58:18 GMT
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางม...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 11:36:36 GMT
ระดับเงินเดือน 18,000 ลักษณะการทำงาน -การหักภาษี ณ ที่จ่าย -การออกใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -ภงด.1,3,53,90,91 -การปิดงบ -คำนวณต้นทุนการผลิต ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขาย ประจำสาขาบึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 09:14:05 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

วิศวกรหน้างาน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 05:58:30 GMT
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:25 GMT
ระดับเงินเดือน 21,000 - 27,000 ลักษณะการทำงาน - เสนอขายผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 ป...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

พนักงานขาย

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:21 GMT
ระดับเงินเดือน 15000-40000 ลักษณะการทำงาน เสนอขายสินค้าประเภท นม โยเกิร์ต สู้ผู้บริโภค สร้างและรักษาฐานลูกค้าสมาชิก คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีใจรักในงานขาย...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Q.A.- Q.C.

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:21 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน วางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ถุกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพถูกต้องตามกำหนดได...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:32 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

MARKETING OFFICER TRADER (เจ้าหน้าที่การตลาด)

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:34 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลเรื่องการขายสินค้า ด้านการตลาด การส่งออกสินค้าในประเทศและต่างประเทศ บันทึกข้อมูลใบขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทั...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพยางแท่ง STR 20

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:25 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ทดสอบคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้ตามที่กำหนด จัดทำสรุปรายงานประจำวัน บันทึกข้อม...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:32 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลและการจัดการระบบน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ติดตามประเมินผลของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นเหม็น ที...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ BOI

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:22 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดำเนินการด้านจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI - ยิ่นขอการอนุมัติ BOI ด้านการนำเข้าวัตถุดิบ - ส่งส...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( Safety Officer )

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:34 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน -ดูแลเกี่ยวกับกฏหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / ควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน -วางแผน จัดทำ ส่งฝ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

QMR

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:32 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1.รับผิดชอบกำกับดูแล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัท 2.รับผิดชอบ กระบวนการประกันคุณภาพสินค้า ก่อนส่งมอบ 3.บริหารควบค...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ล่ามแปลภาษาจีน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:38:21 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน - แปลภาษา ภาษาจีน ในการสื่อสารติดต่องาน - แปลเอกสาร ภาษาจีน เกี่ยวกับงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.บึงกาฬ)(KM)

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 29 Mar 2018 03:16:36 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายประจำสาขา Tesco ฺBroker สาขาธาตุพนม บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 26 Mar 2018 09:18:19 GMT
รับเป็นพนักงานประจำ 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ: 23 - 35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี 3.กล้านำเสนอ กล้าแสดงออก 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และ ทำงานในเวลาห้างได้ 5...
Job Details
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics