นักประชาสัมพันธ์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน การทำงานปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น...
Job Details
กรมชลประทาน

พนักงานวิทยาศาสตร์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

วิศวกรชลประทาน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ...
Job Details
กรมชลประทาน

พนักงานบัญชี

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:46 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1,...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขายประจำจังหวัดบึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:56:55 GMT
- เข้าพบลูกค้าและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ Ocha ของบริษัท - ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือลูกค้าในการในการใช้งาน OCHA - เเก้ไขปัญหาหน้างานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
Job Details
Unicorn (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:53 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลและการจัดการระบบน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ติดตามประเมินผลของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นเหม็น ที่อาจส...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ BOI

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:47 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดำเนินการด้านจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI - ยิ่นขอการอนุมัติ BOI ด้านการนำเข้าวัตถุดิบ - ส่งส...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

QMR

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:47 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1.รับผิดชอบกำกับดูแล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัท 2.รับผิดชอบ กระบวนการประกันคุณภาพสินค้า ก่อนส่งมอบ 3.บริหารควบคุม...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:44 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ตามที่ตกลงกัน ลักษณะการทำงาน 1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในด้านการ บุคลากรและเทคโนโลยีเครื่องจัดกร รวมถึงการติดตามตรวจสอบตั้งแต...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:42 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน 1.รับสมัครงาน สอบสัมภาษณ์ คัดเลือก และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 2. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ จัดทำแผน และดำเน...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:57:13 GMT
เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

หัวหน้าแผนกบอยเลอร์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:57:14 GMT
-วางแผนและควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด -วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขาบึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 09:16:33 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Q.A.- Q.C.

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 23:37:05 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน วางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ถุกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพถูกต้องตามกำหนดได...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ชญ) -จังหวัดบึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 05:37:05 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ ลักษณะการทำงาน รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ล่ามแปลภาษาจีน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 05:39:29 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน - แปลภาษา ภาษาจีน ในการสื่อสารติดต่องาน - แปลเอกสาร ภาษาจีน เกี่ยวกับงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 05:39:29 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน 1. แจ้งราคาซื้อยางแผ่นและเศษยางให้กับพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ 2. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบและพนักงานจ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขายซิมและมือถือ PC ประจำ 7-ELEVEN สาขา โซ่พิสัย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ (outsource) รับ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:27:18 GMT
รับสมัครพนักงานขายซิมและมือถือ PC ประจำ 7-ELEVEN สาขา โซ่พิสัย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ (outsource) รับด่วน ตำแหน่งที่รับสมัคร -พนักงานประจำสาขา 3 คน ล...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.บึงกาฬ)(KM)

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:15:51 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics