นักวิขาการเงินและบัญขี

 • นราธิวาส
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:05 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

 • นราธิวาส
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 18:24:24 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

 • นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)

 • นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:22 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:21 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • แว้ง, นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:59:54 GMT
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน - กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื...
Job Details
Prize of Wood Green Energy Co., Ltd.

ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุง

 • สุไหงโก-ลก, นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 12:00:14 GMT
ปฏิบัติงาน ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - บำรุงรักษาเครื่องจักร - ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ - งานติดตั้ง / ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า...
Job Details
SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • แว้ง, นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:59:47 GMT
• ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบค...
Job Details
Prize of Wood Green Energy Co., Ltd.

พนักงานขับรถ ประจำศูนย์หาดใหญ่

 • นราธิวาส
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 05:35:20 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส (ทุกอำเภอ),ปัตตานี (ทุกอำเภอ),ยะลา (ทุกอำเภอ),สงขลา (ทุกอำเภอ),พัทลุง (ทุกอำเภอ),สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถ ประจำศูนย์หาดใหญ่ สงขลา

 • นราธิวาส
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 05:35:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส (ทุกอำเภอ),ปัตตานี (ทุกอำเภอ),ยะลา (ทุกอำเภอ),พัทลุง (ทุกอำเภอ),สงขลา (ทุกอำเภอ),สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

 • นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 21:17:06 GMT
ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศ...
Job Details
กรมที่ดิน

ธุรการสนาม

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 13:22:13 GMT
เงินเดือน : 8,000-8,500 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

สโตร์

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 13:22:17 GMT
เงินเดือน : 8,000-8,500 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา จบการศ...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

ช่างเขียนแบบ

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Wed, 04 Apr 2018 07:22:34 GMT
เงินเดือน : 10,000-12,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส -จบการศ...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

วิศวกรสำนักงาน

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 13:21:48 GMT
เงินเดือน : 18,000-20,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : โครงการถังเก็บน้ำสำหรับโรงผลิตน้ำประปา 3,000 ลบ.ม. และโครงการเขื่อนป้องกันน้ำท...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

วิศวกรภาคสนาม

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Wed, 04 Apr 2018 07:22:35 GMT
เงินเดือน : 20,000-22,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา -วุฒิปร...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

โฟร์แมนสำรวจ/ก่อสร้าง

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Wed, 04 Apr 2018 07:22:37 GMT
เงินเดือน : 10,000-12,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส -จบการศ...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

โฟร์แมนควบคุมเครื่องจักร

 • ตากใบ, นราธิวาส
 • Posted on: Wed, 04 Apr 2018 07:22:37 GMT
เงินเดือน : 10,000-12,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส -จบการศ...
Job Details
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด

Account Executive (ประจำ จ.นราธิวาส)

 • นราธิวาส
 • Posted on: Tue, 27 Mar 2018 09:09:37 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid, prepaid, บัตรเติมเงิน ,ROM และ Handset). • ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย ค้าส่ง (ADP)...
Job Details
Advanced Info Service PLC(AIS)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics