เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • ท่าแซะ, ชุมพร
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 06:00:48 GMT
- จัดทำเอกสาร , รวบรวมข้อมูล รายงานต่างๆจากผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในงานการวางแผนผลิต ตลอดจนติดตามงานต่างๆ ที่ ออกจากแผนกวางแผนการผลิต ( update ) เพื่อนำเสนอต...
Job Details
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

 • ชุมพร
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 06:00:48 GMT
เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

พนักงานรับจ่ายน้ำมัน

 • เมืองชุมพร, ชุมพร
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 12:04:15 GMT
รับผิดชอบงานรับ จัดเก็บ จ่ายน้ำมัน ได้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณที่กำหนด พร้อมจัดเตรียมและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ให้สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภ...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

 • ท่าแซะ, ชุมพร
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 06:00:48 GMT
- ควบคุมดูแลปาล์มที่ปลูกในแปลงทดลอง - ทำการประมาณการผลผลิต วัดความชื้น ความเครียดของดิน เก็บปริมาณน้ำฝน - - กระจายงานให้หัวหน้าคนงานและรับเหมาเข้าปฏิบัต...
Job Details
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วิศวกรสำนักงาน/วิศวกรโยธา

 • ชุมพร
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 12:03:54 GMT
รับวิศวกรสำนักงานงานโยธา เพื่อไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานสนามโครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ นครปฐม-ชุมพร ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดช...
Job Details
Epsilon Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษาจีน)

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 08:25:18 GMT
ดูแลเอกสารด้านบัญชี จัดทำรายการรับ-จ่ายของบริษัทฯ จัดเก็บติดตามเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ สรุปและปิดงบรายเดือนได้ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผ...
Job Details
บริษัท บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • สวี, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:03:13 GMT
- รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - แปลงเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ...
Job Details
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่วนขาย

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 17:35:45 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร (ทุกอำเภอ),ระนอง (ทุกอำเภอ),สุราษฎร์ธานี (ทุกอำเภอ),นครศรีธรรมราช (ทุกอำเภอ),กระบี่ (ทุกอำเภอ),พังงา (ทุกอำเภอ)...
Job Details
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

 • สวี, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:03:16 GMT
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ...
Job Details
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง

 • สวี, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:03:14 GMT
- บริหารและควบคุมการทำงานของแผนกช่างซ่อมบำรุงให้บรรลุเป้าหมาย KPI ที่กำหนด - ดูแลระบบเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำร...
Job Details
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

หัวหน้าหน่วยผลิต

 • เมืองชุมพร, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:03:14 GMT
-ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง1958) จำกัด ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อัตรา เง...
Job Details
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

วิศวกรทั่วไป

 • สวี, ชุมพร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:03:13 GMT
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน...
Job Details
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

พนักงานขาย

 • ชุมพร
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:39:11 GMT
ระดับเงินเดือน เริ่มต้นที่11,000-30,000 ลักษณะการทำงาน 1.ขายทองรูปพรรณ96.5 ทองคำแท่ง 99.99 และเพชร หรือ1สินค้าในสาขาให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำลูกค้า 3.ดูแลสินค...
Job Details
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

Front Office Reception / Front Office Supervisor

 • ทุ่งตะโก, ชุมพร
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 12:02:09 GMT
ตำแหน่ง : Front Office Reception / Front Office Supervisor สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ...
Job Details
TUSITA WELLNESS RESORT

พนักงานแผนกสปา Therapist

 • ทุ่งตะโก, ชุมพร
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 12:02:12 GMT
ตำแหน่ง : พนักงานแผนกสปา - Therapist สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 50 ปี มีประสบการณ์ด...
Job Details
TUSITA WELLNESS RESORT

ผู้จัดการสปา Spa Mananger

 • ทุ่งตะโก, ชุมพร
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 12:02:12 GMT
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสปา - Spa Mananger สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีด...
Job Details
TUSITA WELLNESS RESORT

เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 09 Jan 2018 06:03:25 GMT
• เคลียร์บิล, เคลียร์เงินสด ของหน่วยงานก่อสร้างที่รับผิดชอบ • ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานใหญ่ • จัดทำเอกสาร และงานอื...
Job Details
Civil Engineering Co.,Ltd

Assistant Store General Manager - ASGM ประจำสาขาชุมพร

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 05:39:01 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

 • หลังสวน, ชุมพร
 • Posted on: Thu, 11 Jan 2018 06:00:49 GMT
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน 536/7 ม.4 โครงการแกรนด์อวยชัย3 (ตรงข้ามกับควิกลิสซิ่ง) ตำบลวังตะกอ...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 23:39:14 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับล...
Job Details
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics