วิศวกรไฟฟ้า-กว.สามัญ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 17:35:05 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร (ทุกอำเภอ),ตรัง (ทุกอำเภอ),กระบี่ (ทุกอำเภอ),ชลบุรี (ทุกอำเภอ),ตราด (ทุกอำเภอ),นครศรีธรรมราช (ทุกอำเภอ),ประจวบค...
Job Details
สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา

งานธุรการ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:12:26 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ธุรการประจำโรงเรียน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9300 บาท /...
Job Details
ชุมพร

คนงานเลี้ยงกุ้ง

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:12:00 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: คนงานเลี้ยงกุ้ง วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 50 อายุระหว่าง: 22 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
ชุมพร

พนักงานขับรถพ่วง22ล้อ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:15:46 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ส่งสินค้าต่างจังหวัด วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / ว...
Job Details
ชุมพร

พนักงานขับรถแบ็คโฮ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:15:44 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ขับรถแครน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
ชุมพร

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:17:37 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: รักษาความปลอดภัยบริษัท วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 400 บาท ...
Job Details
ชุมพร

พ่อบ้าน

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:17:13 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำความสอากบริเวรบริษัท วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท ...
Job Details
ชุมพร

ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและะลศึกษา

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:12:14 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สอนนักเรียนพาทไทม์ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 50 บาท / ชั...
Job Details
ชุมพร

ครูผู้ช่วย

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:12:08 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ครูผู้ช่วยสอนประจำวิชาต่างๆ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 7 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 310...
Job Details
ชุมพร

การ์ด

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:11:25 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: รักษาความปลอดภัย วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 310 บาท / วัน...
Job Details
ชุมพร

จป.วิชาชีพ

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:12:40 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 12000...
Job Details
ชุมพร

โฟร์แมน

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:11:15 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ควบคุมการก่อสร้าง วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9300 บาท / เด...
Job Details
ชุมพร

งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:13:03 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บริหารงานบุคคล วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 15000 บาท / เด...
Job Details
ชุมพร

การเงินและการบัญชี

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:11:39 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำบัญชีบริษัท วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 11000 บาท / เดือน...
Job Details
ชุมพร

การเงิน

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:11:40 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดทำบัญชีให้บริษัท วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 12000 บาท /...
Job Details
ชุมพร

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 • ชุมพร
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:09:23 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ควบคุมเครื่องเสียงมิกช์เลียง ดูระบบไฟ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 25 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค...
Job Details
ชุมพร

ช่างยนต์

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:16:24 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ช่างบำรุงเครื่องยนต์เช็คสภาพเครื่องยนต์ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค...
Job Details
ชุมพร

จนท.ฝ่ายขาย/การตลาด

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:13:57 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย พนักงานขายรถกระบะ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อ...
Job Details
ชุมพร

ครูผู้สอน

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:13:04 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สอนพิเศษเป็นช่วงเวลา วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9300 บาท /...
Job Details
ชุมพร

DIRECTSALES

 • ชุมพร
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:06:42 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เซล อกนอกพื้นที่ เสนอขายตามร้านค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 40 ปี อัตราค่าจ...
Job Details
ชุมพร


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics