พนักงานสินค้าส่งเอกสารประจำ

 • สกลนคร
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 17:37:50 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน -ส่งงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ -ส่งงานเอกสารให้ถึงมือลูกค้าโดยตรง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 18-35 ป...
Job Details
บริษัท ยู อินโฟ จำกัด

เจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • สกลนคร
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 18:24:23 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต)

 • สกลนคร
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 17:37:30 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 - 16,000 ลักษณะการทำงาน คัดเลือก พื้นที่เพาะปลูก จัดเตรียมสัญญาให้กับเกษตรคู่สัญญา ควบคุมให้เกษตรคู่สัญญาจัดทำแปลงเพาะปลูกตามวิธ...
Job Details
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:20 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

ผู้ดูแลสนามบิน

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:24 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay

 • เมืองสกลนคร, สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:57:15 GMT
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว...
Job Details
EASY BUY CO.,LTD.

Fixed Broadband Sale (จ.ขอนแก่น,จ.นครราชสีมา,จ.อุบลราชธานี,จ.อุดรธานี,จ.สกลนคร)

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:14:21 GMT
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ด...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นักวิชาการศึกษา

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:39 GMT
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือก เพี่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเง...
Job Details
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Office Manager, Sakon Nakhon Branch

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 12:21:46 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Sakon Nakhon สกลนคร Education : การศึกษา...
Job Details
Savan Resorts

Fixed Broadband Sale

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:22 GMT
• เป็นตัวแทนของบริษัท ในการนำเสนอบริการ Internet บ้าน แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในแต่ละโซนพื้นที่ต่าง ๆ • ติดตามประสานงานภายในบริษัท เพื่อการนำเสนอบริการที...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:36 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญช...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:36 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ไม...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:38 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ไม่น้อยกว...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:36 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาว...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ สายธุรกิจเบียร์ - สกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 19:10:41 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดแผนและการดำเนินการขายผ่านช่องทางเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์ ตามเป้าหมายที่กำหนด- แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซ...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำสาขาวานรนิวาส ( จังหวัดสกลนคร )

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 11:36:35 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ ลักษณะการทำงาน - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:58:10 GMT
1. สรรหาลูกค้าใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเก่า รวมถึงการบริการหลังการขาย 2. เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3. สรรหาและเพิ่มช่องทางการจำหน...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:35 GMT
1. เก็บตัวอย่างคอนกรีต ทดสอบแรงอัด บันทึกรายงานการทดสอบ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบ เสนอผู้จัดการโรงงาน 2. ทดสอบวัตถุดิบ ก่อนตรวจรับเข้าโรงงาน 3. ออกเก็บตัวอย...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

พนักงานควบคุมเครื่องผลิตคอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:31 GMT
1. ควบคุมเครื่องผลิตคอนกรีตพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพคอนกรีต 2. ควบคุมเครนสำหรับโกยวัตถุดิบผสมคอนกรีต 3. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics