เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน...
Job Details
กรมชลประทาน

นายช่างเครื่องกล

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที...
Job Details
กรมชลประทาน

Shipping Officer

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:57:53 GMT
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Import-Export ทั้งระบบ -ติดต่อประสานงานกับ Shipping ,Freight Forwarder,สายเรือ,กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตร...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

พนักงานบัญชี

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:21 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000 ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบบัญชี - ปิดงบบัญชีได้ เช่น งบการเงิน, กำไรขาดทุน, งบดุล, กระแสเงินสด คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง 2. ไม...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

พนักงานรับ

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:19 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน มุกดาหาร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

ผู้จัดการศูนย์บริการ (จ.มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:22 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2. มีประสบการณ์และความรุ้ด้านเครื่องยนต์ และรถยนต์ มาก่อน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ม...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

ฝ่ายขาย (จ.มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:18 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน มุกดาหาร วิธีรับสม...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

ทำทะเบียนรถใหม่ (จ.มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:18 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 ลักษณะการทำงาน ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้กับลูกค้าและคอยติดต่อกับลูกค้าเพื่อไปชั่งน้ำหนักรถที่ขนส่งและติดต่อว่าเมื่อการจดทะเบียนจะเสร็จสิ...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

ช่างยนต์ ( จ. มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:22 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 ลักษณะการทำงาน ซ่อมรถยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่เข้ามาเช็คระยะในศูนย์บริการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย 2. จบ ปวช. หรือ...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 04:04:38 GMT
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay :

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 11:58:04 GMT
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว...
Job Details
EASY BUY CO.,LTD.

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 05:58:20 GMT
1. มีหน้าที่วางแผนด้านการเงิน ทั้งรับและจ่ายชำระ 2. ควบคุมเงินสดย่อย 3. รับวางบิลจากผู้ขาย 4. จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกอะไหล่

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 05:58:20 GMT
- บริหารงานคลังอะไหล่ ควบคุมสต๊อคคงเหลือ และประสานงานสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ - บริหารงานจัดส่งอะไหล่ไปยังมดแดงมอเตอร์สาขาต่าง ๆ ที่เบิกอะไหล่เข้ามา - บร...
Job Details
บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด

พนักงานขาย ประจำสาขามุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:16:14 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เสมียนดูแลร้าน

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:15:14 GMT
คุณสมบัติ 1. จบ ปวส. ชึ้นไป 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3.มีที่พักให้ฟรี Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : Not specify Salary : Not specify Need :...
Job Details
หจก.สมจิตเต็นท์

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.มุกดาหาร)(KM)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:15:51 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายแคชเชียร์

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 05 Oct 2018 05:37:15 GMT
ระดับเงินเดือน 9,500++ ลักษณะการทำงาน - ขายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง - จัดเรียงสินค้าในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุด 1 วัน) -...
Job Details
คลังเซรามิค

ผู้จัดการร้าน ประจำสาขามุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 02 Oct 2018 23:36:37 GMT
ระดับเงินเดือน >10,000 ลักษณะการทำงาน - ดูแลบริหารร้านขายกระเบื้องเซรามิค (ขาย/คลังฯ/ขนส่ง/หน้าร้าน) - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำรายงานต่างๆ และแก้ป...
Job Details
คลังเซรามิค

ผู้จัดการฝ่ายขาย (จ.มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 02 Oct 2018 23:36:36 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน คอยประสานงานการออกบูทตามพื้นที่ต่างๆ และจัดทำป้ายโฆษนา ใบปลิว รวมถึงบริหารรถยนต์ในสต็อก และ ทำรายงานประจำเดือนและวันเพื่อส...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

Warehouse Operation Staff Zone2

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 05 Oct 2018 05:32:04 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห...
Job Details
ไทวัสดุ


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics