ครูสอนภาษารัสเซีย

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:40 GMT
ด้วยโรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประสงค์จะรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ครูไทยสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอบ อาศ...
Job Details
โรงเรียนอนุกูลนารี

ครูสอนภาษาสเปน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:40 GMT
ด้วยโรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประสงค์จะรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ครูไทยสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอบ อาศ...
Job Details
โรงเรียนอนุกูลนารี

ครูภาษาฝรั่งเศส

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:40 GMT
ภาษาต่างประเทศ ด้วยโรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประสงค์จะรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ครูไทยสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู...
Job Details
โรงเรียนอนุกูลนารี

ครูสอนภาษาเยอรมัน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:40 GMT
ด้วยโรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประสงค์จะรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ครูไทยสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอบ อาศ...
Job Details
โรงเรียนอนุกูลนารี

พนักงานขายประจำจังหวัดกาฬสินธฺ์/อุดรธานี/หนองคาย

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:13:38 GMT
บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ภายใต้ ยี่ห้อ "Big Cola" และ น้ำดื่ม, น้ำผลไม้ผสมเกลือแร่ เป็นบริษัทชาวต่างชาติ 100...
Job Details
บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่แผนงาน

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 11:57:03 GMT
1) สนับสนุนข้อมูล การติดตามงาน และกรอบเวลาของงานตามมติที่ประชุม เพื่อประกอบการให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ 2) ประสานงานและจ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลิต

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:22 GMT
- วางแผนและควบคุมการผลิตเอทานอลให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานส่งสินค้าประจำศูนย์กิฟฟารีน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 08 Apr 2018 23:36:23 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน -เข้าประจำศูนย์และจัดส่งสินค้าตามที่ทางศูนย์กำหนด -ส่งเอกสารให้ถึงมือลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 18-35 ปี 2. ว...
Job Details
บริษัท ยู อินโฟ จำกัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 11:58:16 GMT
1.ควบคุมงานวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.ควบคุมดูแลการงานใช้สารเคมี เครื่องมือให้ถูกต้องและแม่นยำ 3.รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์ เพื่อจ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เลขาฯผู้บริหาร มิตรกาฬสินธุ์

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sat, 07 Apr 2018 11:57:48 GMT
1. จัดทำรายงานนำเสนอสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2. รายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ครูภาษาอังกฤษ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 08 Apr 2018 08:43:45 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 30-มีนาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิธีการรับสมัครงาน : • สมัครผ...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

Foreign Teachers

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 08 Apr 2018 08:43:45 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 30-มีนาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : 1. Bachelor Degree 2. Female 3.The teacher should focus mainly to the...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

วิศวกรไฟฟ้า

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 04 Apr 2018 17:57:35 GMT
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้ร...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ที่ปรึกษาการขาย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 02 Apr 2018 06:00:06 GMT
-ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า -หากลุ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า -รายงานการการขายต่อหัวหน้างาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกาฬสินธุ์...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

ผู้ช่วยผู้จัดการเพิ่มผลิต

 • ท่าคันโท, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 29 Mar 2018 17:57:15 GMT
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ออกแบบวิธีการทำงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต...
Job Details
Thai Wah Public Co., Ltd.

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 29 Mar 2018 05:57:22 GMT
ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเด...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ครูพละ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 08:45:42 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 30-มีนาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนในระดับประถมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร : วิธีการรับสมัครงาน : • สมัครผ...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 26 Mar 2018 05:57:46 GMT
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กร...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

 • ท่าคันโท, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 25 Mar 2018 11:56:59 GMT
ดูแลและช่วยงานผู้จัดการโรงงานด้านการผลิตแป้งมันฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย แก้ปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตและเครื่องจักรที่จะส่งผลต่อเป้าหมายผลิต ปฏิบัติงานที่ อ.สอยดาว จ.จ...
Job Details
Thai Wah Public Co., Ltd.

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ สายธุรกิจสุรา ภาค 4 – กาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 24 Jan 2018 05:13:30 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง- แจ้งเป...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics