เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเกษตรกรรม

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:33:32 GMT
17/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานในพื้นที่แปลงเกษตรกรรมในภูมิภาคอีสาน (จ.กาฬสินธุ์ , จ.สกลนคร , จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น) 2. ดูแลติดตามประเมินผล...
Job Details
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการสาขา

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 11:33:34 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 10:00 - 19:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 11:33:26 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 10:00 - 19:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาการขาย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:59:42 GMT
-นำเสนอการชายรถยนต์ ยี่ห้อ Suzuki ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ -เป็นที่ปรึกษาการขาย ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมทสินค...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง จ.กาฬสินธุ์

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:00:58 GMT
- รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม - รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - รวมถึงงานซ่อมระบบบำร...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:00 GMT
-จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า -ส่งจดหมาย/สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ -ทำบัตร/ส่งบัตร/เปิดการใช้บัตร/สรุปรายงานลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏ...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.)

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 07:05:12 GMT
รายละเอียดวุฒิ : ดังรายละเอียดแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังรายละเอียดแนบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดังรายละเอียดแนบ ทักษะ/สมรรถนะ : ดังรายละเอียดแนบ เงื...
Job Details
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ระบบสารคสนเทศ GIS

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 11:57:26 GMT
1) จัดทำฐานข้อมูลแปลงอ้อยของชาวไร่คู่สัญญา 2) พัฒนาระบบงานการตรวจสอบการบันทึกกดพิกัดแปลง การขึ้นรูปแปลงอ้อย และการทำรายงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กับฐานข้อมูลแปลงอ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขากาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 17:36:26 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประส...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโรงงาน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 11:34:52 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 11:57:29 GMT
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรเครื่องกล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 11:57:28 GMT
1.วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย 3.ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานขับรถน้ำมัน

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 11:34:13 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขับรถบรรทุกน้ำมันทั้งสายสั้นสายยาวได้ ทำสต๊อกน้ำมันได้ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 30-55 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.4 สวัสดิการ ...
Job Details
สามทองบริการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 05:57:18 GMT
1.ควบคุมงานวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานให้ถูกต้องและรวดเร็ว 2.ควบคุมงานใช้สารเคมี และเครื่องมือให้ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักวิชาการ 3.ปรับปรุงงานวิเคราะห์ ว...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 11:34:21 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกตลาดสำรวจหาลูกค้า สามารถประเมินราคาได้ ดูแลการซ่อมบำรุงสถานีน้ำมัน คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 24-40 ปี วุฒิ ปวช-ปวส สวัสด...
Job Details
สามทองบริการ

ช่างยนต์

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 11:34:18 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมรถยนต์ทั้งรถเล็กและใหญ่ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21-35 ปี สามารถขับขี่ได้มีใบขับขี่รถยนต์ สวัสดิการ : ประกันสังคม ชุดยูน...
Job Details
สามทองบริการ

ช่างสี

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Wed, 04 Jul 2018 11:34:15 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่างเคาะพ่นสีและสามารถว่อมรถได้ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 20-35 ปี สวัสดิการ : ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม สมัครงานติดต่อ จุฑาณัฐ...
Job Details
สามทองบริการ

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 22 Jun 2018 23:38:26 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด 9/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 คุณสมบัติผู้สมัคร 1...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต ยางตลาด

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 05:34:03 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์ (ยางตลาด) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ ร้านออโต้เซลล์ จ.กาฬสินธ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 26 Jun 2018 23:30:58 GMT
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการ Human Resource ให้บริการจัดส่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้กับบริษัทชั...
Job Details
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics