เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน...
Job Details
กรมชลประทาน

นายช่างเครื่องกล

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

นายช่างชลประทาน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

พนักงานขาย

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 05:37:03 GMT
ระดับเงินเดือน 9,540++ ลักษณะการทำงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีด้านไอทีแก่ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง 2. อายุ 18– 35 ปี 3. วุฒิ ม.3...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโรงงาน

 • ท่าคันโท, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 17:57:40 GMT
- วางแผนป้องกันและวางแผนประจำปีซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ - ควบคุมทีมซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามแผนงาน และสอดคล้องกับนโยบาย - ให้คำชี้แนะและสามารถลงมือปฏิบัติได้จร...
Job Details
Thai Wah Public Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:36:58 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด 9/1 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 คุณสมบัติผู้สมัคร 1...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

พนักงานกิจกรรมการตลาด

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:57:34 GMT
-ดูแลและดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ตามสาขาที่ตนรับผิดชอบ -ประสานงานกับสาขาตามที่ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมต่างๆ -ดูแล ติดตาม ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:08 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : คีย์ข้อมูล รับ-ส่งเอกสาร สมัครงานติดต่อ วัชรพงศ์ ชาวสามทอง Tel : 0914171890 Fax : 043891111 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเต...
Job Details
สามทองบริการ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ-ธุรการ

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:08 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำลักษณะงาน คีย์ข้อมูลงานเอกสาร สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม สมัครงานติดต่อ วัชรพงศ์ ชาวสามทอง Tel : 0914171890...
Job Details
สามทองบริการ

พนักงานบัญชี

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:09 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำบัญชีทั่วไป จัดทำภาษีอากร คุณสมบัติ : ป.ตรี สขาวิชา การบัญชี สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม สมัครงานติดต่อ วัชรพงศ...
Job Details
สามทองบริการ

หัวหน้าเกษตร

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:08 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมดูแลระบบงานเกี่ยวกับเกษตร สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม สมัครงานติดต่อ วัชรพงศ์ ชาวสามทอง Tel : 0914171890 Fax ...
Job Details
สามทองบริการ

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต+ช่างซ่อมบำรุง

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:08 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทำให้้ครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ คุณสมบัติ : มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สวัสดิการ : ช...
Job Details
สามทองบริการ

ครูภาษาอังกฤษ - โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

 • ห้วยผึ้ง, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 06:28:36 GMT
*ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร* * ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ *คุณสมบัติผู้สมัคร* * วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี * สาขาวิชาภาษาอังกฤษ *วิธีการสมัคร* * เตรียมเอกสารหล...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

พนักงานเขียนแบบ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 05:58:19 GMT
- แก้แบบ เคลียร์แบบงานก่อสร้าง โครงเหล็ก สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำไซต์งานก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถ ค...
Job Details
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมการตลาด

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 11:58:04 GMT
-ขับรถแห่โฆษณาตามเขตพื้นที่ได้รับมอบหมาย -เตรียมงานกิจกรรมการตลาดตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย -สรุปยอดขายกิจกรรมการตลาด -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

พนักงานขับรถเครนเฮี๊ยบ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 07 Oct 2018 11:37:30 GMT
ระดับเงินเดือน 20,000+ ลักษณะการทำงาน ควบคุม/บังคับเครนหรือเฮี๊ยบ เพือยกชิ้นงานไปประกอบในที่สูงและดูแลบำรุงรักษารถตลอด ก่อนและหลังใช้รถทุกครั้ง(ข...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาริณี ก่อสร้าง

พนักงานขับรถน้ำมัน

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 05 Oct 2018 05:37:51 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขับรถบรรทุกน้ำมันทั้งสายสั้นสายยาวได้ ทำสต๊อกน้ำมันได้ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 30-55 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.4 สวัสดิการ ...
Job Details
สามทองบริการ

ที่ปรึกษาการขาย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 02 Oct 2018 05:59:03 GMT
-นำเสนอการชายรถยนต์ ยี่ห้อ Suzuki ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ -เป็นที่ปรึกษาการขาย ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมทสินค...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

โฟร์แมน

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 07 Oct 2018 11:37:36 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000+ ลักษณะการทำงาน ควบคุมงานตามแผนงานตามที่บริษัทมอบหมายให้ -ควบคุมงานภาคสนาม -เตรียมหน้างานก่อนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาริณี ก่อสร้าง

ช่างยนต์

 • ยางตลาด, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 05 Oct 2018 05:37:39 GMT
03/07/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมรถยนต์ทั้งรถเล็กและใหญ่ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 21-35 ปี สามารถขับขี่ได้มีใบขับขี่รถยนต์ สวัสดิการ : ประกันสังคม ชุดยูน...
Job Details
สามทองบริการ


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics