นักประชาสัมพันธ์

 • เลย
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ติดตามผล ๔. จัดทำเอกสารและผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให...
Job Details
กรมชลประทาน

พนักงานวิทยาศาสตร์

 • เลย
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 • เลย
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

วิศวกรชลประทาน

 • เลย
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 04:04:30 GMT
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ...
Job Details
กรมชลประทาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 05:57:22 GMT
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 4. ดูแลระบบเง...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • เลย
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:46 GMT
ระดับเงินเดือน 21,000 - 27,000 ลักษณะการทำงาน - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี 2. วุฒ...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

พนักงานดูแลคลังสินค้า

 • เลย
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:36 GMT
ระดับเงินเดือน 9,400 - 10,400 ลักษณะการทำงาน - ดูแลความเรียบภายในคลังสินค้า - จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ว...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

Sales Coordinator

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:56:54 GMT
•Coordinating sales activities between customers and internal staff. •Issuing quotation, sales order, pick slip and invoice. •Following up sales enquires. ...
Job Details
Uawithya Machinery Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ขาย

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:56:50 GMT
1.ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง ลูกค้าทั่วไป ร้านค้า โครงการ ได้ 2.ออกพื้นที่ เพื่อพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ และ หาหน้างานใหม่ๆ เพื่อยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย...
Job Details
บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

ช่างยนต์

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:56:49 GMT
1.สามารถซ่อมรถยนต์ได้ เช่น รถ10ล้อ รถพ่วง รถโฟล์คลิพท์ 2.มีความรู้ด้านช่างยนต์ รถยนต์ เป็นอย่างดี 3.มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์ หรือ รถบรรทุกได้ดี 4.มีทักษะ...
Job Details
บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

นักสังคมสงเคราะห์

 • เลย
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 16:06:42 GMT
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สัตวบาลประจำฟาร์มโคนม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 05:57:40 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแล การรีดนมโคด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝ...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 05:57:39 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลการรีดนมโค ด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝ...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service จังหวัดเลย

 • เลย
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 05:58:04 GMT
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี...
Job Details
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด

ช่างประจำฟาร์มโคนม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 05:57:38 GMT
1. บำรุงรักษาระบบการรีดนมอัตโนมัติ ระบบทำความเย็น และระบบขนถ่ายนม 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารโคนม (อาทิเช่น แทรกเตอร์ ฟอร์คลิฟท์ เครื...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

พนักงานขาย ประจำสาขาเลย

 • เลย
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:15:04 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (เลย)

 • เลย
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 03:13:58 GMT
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 37 ปี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 11:58:15 GMT
-จัดหาช่างให้ทันกับงาน -ตรวจสอบหน้างาน(Audit) -ควบคุมคุณภาพงาน -ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน -แก้ปัญหาร่วมกับสาขา - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

Shop Assistant

 • เลย
 • Posted on: Thu, 04 Oct 2018 18:51:40 GMT
ลักษณะการทำงาน - ให้บริการติดต่อสอบถาม และให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแก้ปัญหาให้ลูกค้า - จัดเรียงสินค้าในร้าน และจัดเก็บสินค้าหลังร้าน รวมทั้งด...
Job Details
Amway Inc.

พนักงานขายประจำจังหวัดเลย

 • เลย
 • Posted on: Wed, 03 Oct 2018 17:57:28 GMT
- เข้าพบลูกค้าและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ Ocha ของบริษัท - ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือลูกค้าในการในการใช้งาน OCHA - เเก้ไขปัญหาหน้างานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
Job Details
Unicorn (Thailand) Co., Ltd.


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics