เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน...
Job Details
กรมชลประทาน

นายช่างชลประทาน

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

นายช่างเครื่องกล

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 12:05:49 GMT
ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย...
Job Details
กรมชลประทาน

ช่างติดตั้ง Internet

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:58:25 GMT
ออกติดตั้ง Internet บ้าน และจานดาวเทียม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดมหาสารคาม อัตรา เงินเดือน 2 10,000 + คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรับผิดชอบต...
Job Details
บริษัท เกียรติกะมล เทเลคอม จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซุปเปอร์คุ้ม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 05:57:17 GMT
-ผู้ช่วยจัดการร้านซูเปอร์คุ้ม (Shop Supervisor) หน้าที่ความรับผิดชอบ -ผลักดันยอดขายและกำไรเบื้องต้นของสาขาใหได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมดูแล จัดการรายได...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

พนักงานขาย

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:07:50 GMT
พนักงานขาย หจก.มหาสารคาม ดีไลท์ วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานขาย กลุ่มประเภทตำแหน่งงานการขาย/การตลาด จำนวนอัตราที่รับ10 อัตรา ล...
Job Details
หจก.มหาสารคาม ดีไลท์

ซุปเปอร์ไวเซอร์

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:07:34 GMT
ซุปเปอร์ไวเซอร์ หจก.มหาสารคาม ดีไลท์ วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ กลุ่มประเภทตำแหน่งงานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ...
Job Details
หจก.มหาสารคาม ดีไลท์

พนักงานขาย ประจำสาขามหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 09:16:53 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

พนักงาน

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 17:36:51 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานที่ บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด 277 ม. 13 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ว...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

พนักงานขาย

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 05:37:04 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำก...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ชญ)ประจำสาขาโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 05:37:04 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ ลักษณะการทำงาน - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงาน QA

 • กุดรัง, มหาสารคาม
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 11:58:03 GMT
- ตรวจสอบกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทฯ - ทดสอบคุณภาพในห้องทดสอบ - เป็นผู้ช่วยงานวิจัยและพัฒนาสินค...
Job Details
บริษัท แอมเพิลไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การตลาด

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 05:37:12 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก...
Job Details
บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา บรบือ จ.มหาสารคาม / หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

 • บรบือ, มหาสารคาม
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 05:56:48 GMT
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน สอนงานพนักงาน 4.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพน...
Job Details
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • กุดรัง, มหาสารคาม
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 11:58:09 GMT
- จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามสถานที่/บริษัท/ห้างร้านฯลฯ ที่ได้รับมอบหมายอย่างปลอดภัย,ครบถ้วน,ตรงตามเวลาที่กำหนด - ดูแลรักษา/ตรวจสอบสภาพ/ทำความสะอาดรถยนต์เบื...
Job Details
บริษัท แอมเพิลไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 11:57:22 GMT
1.จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Validation ทั้งหมด เช่น Process Validation, Method Validation,Cleaning Validation รวมถึงการติดต่อประสานงานกับฝ...
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

หัวหน้าแผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 11:57:20 GMT
1.พัฒนาสูตรตำรับยา 2.ตรวจสอบควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา 4.สืบค้นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองซอน...
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับ

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 05:58:00 GMT
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนยา 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต้นตำรับ 3.ทำการแก้ไขเอกสารที่อยู่ระหว่างการยื่น อย. ตามที...
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

หัวหน้าหน่วยการผลิต

 • กุดรัง, มหาสารคาม
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 11:58:11 GMT
1.ควบคุมการผลิตสินค้า 2.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนกการผลิต 3.จัดเตรียมกำลังคน 4.ตอบสนองความต้องการลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ห่างจากตัวเมืองบ้านไผ่ 20 กม....
Job Details
บริษัท แอมเพิลไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พนักงานขายซิมและมือถือ PC ประจำ 7-ELEVEN สาขา ตลาดเทสบาลแวงน่าง ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม (outsource) รับ

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 09:21:47 GMT
รับสมัครพนักงานขายซิมและมือถือ PC ประจำ 7-ELEVEN สาขา ตลาดเทสบาลแวงน่าง ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม (outsource) รับด่วน ตำแหน่งที่รับสมัคร -พน...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics