PC จัดชิม เชียร์ขายขนมชื่อดังห้าง TMK บางเลนและกำแพงแสน พร้อมเริ่มงานทันที

 • นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 09:16:11 GMT
คุณสมบัติ - เพศหญิงเท่านั้น อายุ 20 - 35 ปีเท่านั้น วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า - มีใจรักในงานขาย และงานบริการ เวลา /อดทน รู้ในรายละเอ...
Job Details
บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

QA Chief

 • นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:33:02 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (ทุกอำเภอ),ราชบุรี (ทุกอำเภอ),สมุทรสาคร (เมือง),สมุทรสาคร (บ้านแพ้ว),กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ) เงินเดือน(บาท...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

Export Sales

 • นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:32:54 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (ทุกอำเภอ),ราชบุรี (ทุกอำเภอ),สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ว...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

พนักงานขาย

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:38:12 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ซัน บีม สตีล จำกัด

พนักงานบัญชี

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:37:34 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน) เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 20,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท ซัน บีม สตีล จำกัด

ประสานงานขาย

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:37:33 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
บริษัท ซัน บีม สตีล จำกัด

ผู้ช่วยกุ๊ก

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:49:53 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน เงินเดือน(บาท) : 12,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ :...
Job Details
Riva Floating cafe

Sales executive (พนักงานขายประ...

 • นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 03:54:34 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน - ชาย ,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี, ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว - วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ - มีความรู้เกี่ยวก...
Job Details

พนักงานเสิร์ฟ

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:49:53 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน เงินเดือน(บาท) : 9,000-12,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ด...
Job Details
Riva Floating cafe

ธุรการบัญชี

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 23:58:03 GMT
ดูแลงานธุรการทั่วไปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน ออกใบสั่งซื้อ ใบวางบิล เงินสดย่อย รายการรับ-จ่ายภายในหน่วยงาน ดูแลเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน ด...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • กำแพงแสน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 23:58:03 GMT
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั...
Job Details
บริษัท ช.วัฒนา วู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Dehydrated Product

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 23:58:04 GMT
- วางแผนการทดลอง,ทวนสอบแผนยืนยันความถูกต้อง - ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ศึกษาอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) - ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบ...
Job Details
บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 23:58:03 GMT
- รับผิดชอบดูแลงานขายสินค้าของบริษัท - รวมทั้งวางแผนการขายและกำหนดกลยุทธ์ - ประสานงานด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จ...
Job Details
บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 23:58:03 GMT
วางแผนและติดตามแผน,กำกับดูแล,ประสานงาน,ตรวจสอบตามงาน,ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามที่แผนกำหนด สื่อสารถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปร...
Job Details
บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)

จนท.ธุรการจัดซื้อ

 • นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:38:16 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม...
Job Details
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

ธุรการ ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

 • นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:38:11 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

พนักงาน ธุรการ

 • นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:34:22 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พนักงานผลิต/คลังสินค้า

 • พุทธมณฑล, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 06:00:59 GMT
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 20 อัตรา 310 บาท +ครองชีพ25+เบี้ยขย...
Job Details
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • พุทธมณฑล, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:36:27 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (พุทธมณฑล) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

ธุรการ

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 06:03:01 GMT
-ประสานงานภายในองค์กร -ดูแลเอกสารลูกค้า -รับโทรศัพท์ -General สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 2 12,000-15,000 ค...
Job Details
บริษัท ยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics