เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:06 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นักวิขาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:05 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นักวิขาการขนส่ง

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 18:25:04 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 18:24:24 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:20 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:19 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

ผู้ดูแลสนามบิน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:21 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
1 จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3 บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:48 GMT
- จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย -...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

วิศวกรบอยเลอร์

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:57:13 GMT
- วางแผน ควบคุม การทำงานของบอยเลอร์ให้ได้ตามเป้าหมาย - บริหารจัดการเชื้อเพลิง วิเคราะห์ต้นทุน - ติดตามการทำงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จ...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วิศวกรผู้จัดการสาขาบุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

วิศวกร หน้างาน บุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

สถาปนิก หน้างาน

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:47 GMT
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

วิศวกรไฟฟ้า

 • เมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:56:53 GMT
- ทำงานเกี่ยวกับระบบ Building Automation System - ออกแบบระบบ, เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน, เขียนกราฟฟิค HMI, Commissioning System, Sales Support, Cost...
Job Details
บริษัทเจ เค ซี บิ้วดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สมัคร

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentiveหรือค่าตำแหน่ง ลักษณะการทำงาน 18-19 พฤษภาคม 2561 โรงแรม เดอศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ สมัคร >สัมภาษณ์และทราบผลทันทีในงาน...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • นางรอง, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 17:33:28 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์ (นางรอง) เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 8,500 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Intensive English: Bangkok, Chaiyaplum, Buriram

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 09:29:42 GMT
BFITS (Bright Future and International Training Services) is now interviewing prospective subject teachers for teaching positions in the 2018/2019 academic...
Job Details
Bright Future International Training and Services (BFITS Thailand)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

 • นางรอง, บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:52 GMT
-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี -จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน -จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย -บันท...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 06:26:08 GMT
Salary : เงินเดือน 25,001 - 30,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Buri Ram บุรีรัมย์ Education :...
Job Details
Cresco Hotel Buriram


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics