QC

 • บ้านด่าน, บุรีรัมย์
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:57:11 GMT
ออกตรวจไซท์งานเพื่อควบคุมการทำงานของ Sub-Contractor - ทำรายงาน โบเค้าท์ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ณ ไซท์งานต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับ Head-Office - ควบคุม...
Job Details
Best-Pac Concrete Co,Ltd

HR Supervisor

 • นางรอง, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:28 GMT
1.จัดเก็บและอัพเดททะเบียนประวัติพนักงานทั้งในระบบและแฟ้มประวัติ 2.จัดทำเงินเดือนพนักงาน/โอที/เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าคอมมิชชั่นของพนักงาน ให้ตรงตามเวลาที...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่พักฟรี

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:28 GMT
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 3.ประชาส...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:27 GMT
-วางแผนด้านงานการเงินทั้งระบบ -จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน -ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก -จัดเก...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:56 GMT
-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ -ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองม...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

คนสวน

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:54 GMT
1.รดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้าทั้งหมด เป็นประจําตามแผนงานที่ได้ระบุ 2.พวนดิน ตัดแต่ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, ไม้เลื้อย, ไม้นํ้ำ และสนามหญ้า 3.การใส่ปุ๋ย และพ...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • นางรอง, บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 23:33:05 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์ (นางรอง) เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 8,500 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 11:57:33 GMT
1.เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 2.ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าได้ 3.สร้างฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ 4.ขายสินค้าให้ได้ตามเป...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

ช่างเทคนิค PDI

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:59:26 GMT
- มีความรู้ความสามารถด้านช่างซ่อมบำรุงเบื้องต้น - สามารถถอดและประกอบอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ได้ - สามารถเคาะ พ่นสี และทำสีรถได้ - ดูแล ตรวจสอบ และจัดเก็บอุปกรณ์เครื...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sun, 15 Jul 2018 23:36:30 GMT
ระดับเงินเดือน วันละ 315 ลักษณะการทำงาน - ดูงานระบบไฟ เดินสายไฟ ปักเสา พาดสาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นางรอง จ...
Job Details
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าทีมขาย ประจำสาขา Tesco Broker สาขา ประทาย

 • ลำปลายมาศ, บุรีรัมย์
 • Posted on: Sun, 15 Jul 2018 11:33:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ),บุรีรัมย์ (ประโคนชัย),นครราชสีมา (ประทาย) เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 วันหยุด : ไม่ระบุ...
Job Details
Ayudhya Capital Services Company Limited

พนักงานขายขายทีวี เครื่องเสียงของพานาโซนิค (ประจำโฮมโปร บุรีรัมย์...

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 05:34:13 GMT
13/08/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขายทีวี เครื่องเสียง คุณสมบัติ : 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิม.3ขึ้นไป 4. มีความรู้ตัวสินค้า 5. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

Sr.Sale Area Owner

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:04 GMT
- ทำหน้าที่บริหารทีมขาย , ร้านตัวแทน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน - สรรหาร้านตัวแทนใหม่เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท - สรุป ว...
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

17-20 ก.ค. รับพนง.ประจำร้านทรูช้อป

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:00 GMT
-บริการงานขาย บริการลูกค้า และปิดการขายสินค้าต่างๆ ภายใน Shop ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ให้คำแนะนำสินค้าและ Promotion ต่างๆ แก่ลูกค้า -ตรวจสอบความถูกต...
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 05:56:54 GMT
•สัมภาษณ์และฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงการสอนงานให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจในฝ่ายการตลาด •กำหนดเป้าหมายทางการตลาดตามผลการดำเนินงานในอดีตและการคาดการณ...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

ผู้จัดการแผนกอะไหล่

 • หนองกี่, บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:13 GMT
1.สามารถพูด อ่าน เขียน และตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้ 2.สามารถติดต่อและประสานงานในการสั่งซื้ออะไหล่ทั้งในไทยและต่างประเทศได้ 3.จัดทำเอกสาร Invoice, Packing...
Job Details
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (บุรีรัมย์)

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:13:42 GMT
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 38 ปี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขาบิ๊กซีหนองกี่

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:14:37 GMT
- เพศชาย/หญิง - อายุ 22-35ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - มีความกล...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

มิสเตอร์โดนัท สาขา เปิดใหม่โลตัส นางรอง บุรีรัมย์

 • บุรีรัมย์
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:14:47 GMT
มิสเตอร์โดนัท รับสมัครงานสาขาเปิดใหม่ โลตัส นางรอง บุรีรัมย์ สมัครที่ได้ทีี่สาขา บิ๊กซี บุรีรีมย์ / ทวีกิจ บุรีรัมย์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุ 18 ปีขึ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า ไบโอแก๊ส

 • ประโคนชัย, บุรีรัมย์
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:10 GMT
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง - สั่งซื้ออุปกรณ์และติดตามงาน - ดูแลงานติดตั้งอุปกรณ์เคื่องวัดระบบไบโอแก๊ส ออกแบบระบบส่งจ่ายไบโอแก๊ส - ควบคุมการส่งจ่ายและผลิตไฟฟ...
Job Details
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics