พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส พะเยา

 • พะเยา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 09:14:40 GMT
เพศชายหญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ ม...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.พะเยา)(KM)

 • พะเยา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 09:14:16 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกมาร์ท / แคชเชียร์ร้านแมกมาร์ท ในปั้มน้ำมันพีทีสาขาเชียงคำ (ตรงข้ามร้านใจดีเฟอร์นิเจอร์ ใกล้โรงพยาบาลเชียงคำ) จ.พะเยา สาขาจะเปิดต้นเดือนสิงหาคม 2561

 • พะเยา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 09:14:03 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 35 ปี 2) วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป 3) ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ 4) สามารถใช้เครื่องแคชเชียร์ได้ บริษัทฯสอนให้ 5) คลิกสมัครได้ที่เวบไซด์นี้เลย...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าพนักงานธุรการ

 • พะเยา
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 16:06:08 GMT
ปฏิบัติงานด้านด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน...
Job Details
กรมชลประทาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • พะเยา
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 16:06:08 GMT
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ ๒ ขึ้นไป หรือ ๒. ได้รับค...
Job Details
กรมชลประทาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • เมืองพะเยา, พะเยา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 11:39:43 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พะเยา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด

ผุ้จัดการโครงการก่อสร้าง

 • เมืองพะเยา, พะเยา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 11:43:39 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พะเยา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด

Draftman

 • เมืองพะเยา, พะเยา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 11:39:56 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พะเยา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า

 • เมืองพะเยา, พะเยา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 11:39:40 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พะเยา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด

ครูอนุบาลและครูพี่เลี้ยง (เพิ่มเติม)

 • พะเยา
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 04:02:35 GMT
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการสอนมากว่า 22 ปี ต้องการรับสมัคร และคัดเลือกตำแหน่งครูอนุบาล 2 ตำแหน่ง ด่วน! และพร...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก

FB Manager

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 07:37:39 GMT
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และ มาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเป...
Job Details
บริษัท เอ.ที.เอส ควอลิตี้ ไลฟ์ จำกัด

Restaurant Manager

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 07:37:36 GMT
ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง วาง/กำหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน ฝึกสอนงานแก่พนักงาน สวัสดิการ เงินเดือน ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท เอ.ที.เอส ควอลิตี้ ไลฟ์ จำกัด

Sale Manager

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 07:37:32 GMT
1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2.สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื...
Job Details
บริษัท เอ.ที.เอส ควอลิตี้ ไลฟ์ จำกัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 12:05:11 GMT
โรงพยาบาลพะเยา ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับ การเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เซ่น การตรวจสอบ...
Job Details
โรงพยาบาลพะเยา

นักจัดการงานทั่วไป

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 12:05:11 GMT
โรงพยาบาลพะเยา...
Job Details
โรงพยาบาลพะเยา

หัวหน้าแผนกQC

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 07:37:53 GMT
- กำหนดมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพในการผลิต และควบคุมตรวจสอบ คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง วัตถุดิบ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

พนักงานบันทึกข้อมูลระบบSAP

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 10 Oct 2018 07:37:54 GMT
- รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคีย์ข้อมูลในระบบSAP - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไข - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามงาน - อ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

พนักงาน

 • พะเยา
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 10:03:18 GMT
บริษัท ออร์แกนิค โปรดิวซ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค อาหารปลอดภัย วัสดุและเครื่องมือผลิตอาหารออร์แกนิค วัตถุดิบอาหารส...
Job Details
บริษัท Organic Produce For Life Co.,Ltd.

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมินิมาร์ท ทำงานในเขตภาคกลาง มีที่พักฟรี (ลงประกาศจังหวัดพะเยา)

 • พะเยา
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 09:15:07 GMT
6) ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการทหารแล้วเท่านั้น) 7) วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (ประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้ 2 ปีขึ้นไป ) 8) ถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรี รับนักศ...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย (ประจำจังหวัดพะเยา)

 • พะเยา
 • Posted on: Sat, 06 Oct 2018 14:59:15 GMT
บริษัท ฟาร์ม โพรเทคชั่น จำกัด บริษัท ฟาร์ม โพรเทคชั่น จำกัด ดำเนินกิจการทางด้านการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายเคมีภัณฑ์เกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรให้เป็นเล...
Job Details
บริษัท ฟาร์ม โพรเทคชั่น จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics