พนักงานขับรถ

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:33:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำพูน (ทุกอำเภอ),เชียงใหม่ (ทุกอำเภอ),เชียงราย (ทุกอำเภอ),ลำปาง (ทุกอำเภอ),พะเยา (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ ว...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:33:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำพูน (ทุกอำเภอ),เชียงใหม่ (ทุกอำเภอ),เชียงราย (ทุกอำเภอ),ลำปาง (ทุกอำเภอ),พะเยา (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ ว...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ช่างเทคนิค

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 04:44:17 GMT
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS - OFFICE - มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม...
Job Details
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

Accounting Manager

 • ลำพูน
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 04:44:20 GMT
- มีประสบการณ์ 5 - 10 ปีขึ้นไป ในการทำงานด้านบัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรม - มีประสบการณ์ P/L Analysis , Budget Planning , C/F Planning จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - เป...
Job Details
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

Sales Promoter (ประจำบิ๊กซีลำพูน)(สัญญาจ้าง)

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 17:36:44 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดก...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดหาชีวมวล จ.ลำพูน

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:29 GMT
จำหน่ายผลผลิตจากชีวมวล สนับสนุนงานจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล และติดต่อประสานงานภายนอกบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเม...
Job Details
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ปปรุงเมล็ดพันธุ์ (นักวิจัย ป.ตรี และป.โท)

 • ลำพูน
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 22:56:53 GMT
งานวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร ชุดพนักงาน ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงินเด...
Job Details
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการงานขาย (Sale)

 • ลำพูน
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 22:56:52 GMT
ดำเนินการจัดการงานขายอย่างเป็นระบบ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร ชุดพนักงาน ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย...
Job Details
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

พนักงานขาย

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 10:43:54 GMT
ขายงานบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขายเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ตามห้างร้านหน่วยงานต่างๆ ขายน้ำหมึกถ่ายเอกสาร บริษัท SK Management & Supply จำกัด สรรหาพนักงานให...
Job Details
SK Recruiter

Purchasing and stock Manager

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:56:55 GMT
- Keep a constant check on stock levels - Conduct research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality ...
Job Details
บริษัท ลีดีไซน์ จำกัด

Technician

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:46 GMT
- ดูแลรับผิดชอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมถึงเครื่องจักรขนาดเล็ก - รับผิดชอบงานโปรเจ็คต่างๆตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและตามมาตรฐาน 5S+1(5ส...
Job Details
Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.

ช่างซ่อมและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 10:43:54 GMT
บริษัท SK Management & Supply จำกัด สรรหาพนักงานให้ บริษัท 7 Gun OA จำกัด (แยกข่วงสิงห์) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถซ่อมและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารได้ สวัสด...
Job Details
SK Recruiter

ช่างไฟฟ้าและประปา

 • ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 10:43:54 GMT
บริษัท SK Management & Supply จำกัด รับสมัครงานช่างไฟฟ้าและประปาให้ บริษัท ก่อสร้างของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินสายติดตั้งไฟฟ้าได้...
Job Details
SK Recruiter

Injection Molding Process Technician

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:57:23 GMT
• Start injection molding machines / Maintain established molding processes. • Set up injection molding and related equipment for sample and production runs. ...
Job Details
Datamars (Thailand) Limited

วิศวกร

 • เมืองลำพูน, ลำพูน
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:54 GMT
1. ควบคุมและดูแลระบบการบำบัดน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานในกระบวนการผลิต 3. ควบคุมคุณภาพน...
Job Details
HOYA LAMPHUN LTD.

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ซ่อมบำรุงอาคาร )

 • ลำพูน
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 04:43:00 GMT
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ , ดูแลภูมิทัศน์ , ขับรถ และงานเอกสารระบบธุรการต่างๆ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทร...
Job Details
บมจ.ธนูลักษณ์

เจ้าหน้าที่ซื้อมันฝรั่ง (เลย์)จำนวนก

 • ลำพูน
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 04:43:26 GMT
ทำหน้าที่ประจำจุดรับซื้อมันฝรั่งจากจุดรับซื้อมันในที่ต่าง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร ค่าอาหารวันละ 100 เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท คุณสมบ...
Job Details
บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

พนักงานประจำสาขาโรบินสันสนามบิน

 • ลำพูน
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 04:43:26 GMT
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้าคงเหลือ จัดเรียงสินค้า ทำความสะอาดร้าน สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ค่าตำแหน่ง (ขึ้นกับอายุงาน) เง...
Job Details
ขนมบ้านอาจารย์

พนักงานขายประจำสาขาลำพูน

 • ลำพูน
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 04:43:20 GMT
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้าคงเหลือ จัดเรียงสินค้า ทำความสะอาดร้าน สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน ค่าตำแหน่ง (ขึ้นกับอายุงาน) เง...
Job Details
ขนมบ้านอาจารย์

QA Supervisor/ QC Supervisor

 • ลำพูน
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 17:50:38 GMT
1. Quality functional ,summary customer claim (8D) report and audit supplier. 2. PPAP preparation and submit to customer about New Model , Design/ Process...
Job Details
บริษัท โยชิดะ เอ็นพลา ไทย จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics