ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:40:37 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธ...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารงานระบบ

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:56:44 GMT
1. ดูแล จัดเก็บ และ Update เอกสารในระบบคุณภาพมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน 2. ควบคุมการใช้งานเอกสารในระบบให้ถูกต้อง 3. รับการตรวจประเมินจาก Auditor และลูกค้าในกรณีที...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.แพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 05:36:24 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน • ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด • ติดตามการยึดรถจ...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 05:36:24 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

Field Activity Staff (ประจำจังหวัดแพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 23:37:43 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1. แจ้งข้อมูลข่าวสาร กระจายสื่อผลิตภัณฑ์ ตกแต่งร้านค้า สนับสนุนส่วนขายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า รวมถ...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 05:34:41 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงานเป็นกะ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

Sales Promoter ประจำจังหวัดแพร่ (สัญญาจ้าง)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 23:38:52 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ส...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บัญชีของโรงแรม

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 05:34:57 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

ผู้จัดการทั่วไป

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 05:34:38 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

บัญชี

 • แพร่
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 06:21:31 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phrae แพร่ Education : การศึกษา Bachelor's Degree ปร...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

ผู้จัดการโรงแรม (ผู้ดูแลทั่วไป)

 • แพร่
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 06:21:34 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phrae แพร่ Education : การศึกษา Bachelor...
Job Details
โรงแรมน้ำทอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:15 GMT
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษ...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

1. Planing Export Officer 2.Sale Export Officer

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:18 GMT
Planning Export Officer : 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนการส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด 2. ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทาง marketing และ Production 3...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:21 GMT
1. จัดทำ และ ดำเนินการในงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ และ คิดคำนวณเงินเดือนตามรอบ 2. ทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคนไทย และ ต่างด้าว 3. ติดต่อประสานงานกับส...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • สูงเม่น, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:57:27 GMT
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจ...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง

 • สูงเม่น, แพร่
 • Posted on: Tue, 10 Jul 2018 11:56:49 GMT
1. แสวงหาลูกค้าใหม่ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีต่อสินค้าเพื่อเกิดการบอกต่อ 3. ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง 4. ส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5...
Job Details
PSI Corporation Co., Ltd.

Production Leader / Supervisor

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:17 GMT
1. ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ และ เป้าหมายในแต่ละวัน 3. บริหารกำลังการผลิต และ ควบคุมอ...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Sales Promoter

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:08 GMT
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:41 GMT
1.วางแผนการขาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยเริ่มต้นจากกลยุทธ์การขายที่บริษัทกำหนดไว้ 2.สร้าง, บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 3.แก้ไขป...
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:39 GMT
• ดูแล/จัดการให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบของทางบริษัทฯ • ดูแล/ตรวจสอบการทำฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ประเมินการปฏิบัติงาน เงินเด...
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics