ผู้ดูแลสนามบิน

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:21 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:21 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาบิ๊กซี แพร่

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 09:14:53 GMT
พนักงานขาย หน้าที่หลักคือ การแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บร...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Field Activity Staff (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 09:13:46 GMT
1. อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 3. ชื่นชอบการพบปะผู้คน และให้ข้อมูลลูกค้า 4. มีความสนใจสินค้าเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว 5....
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:56:56 GMT
1. จัดทำ และ ดำเนินการในงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ และ คิดคำนวณเงินเดือนตามรอบ 2. ทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:57:01 GMT
1.รับผิดชอบปิดบัญชีในระบบบัญชี สำหรับบริษัทในเครือ และส่งรายงานให้กรรมการผู้จัดการภายในกำหนดเวลา 2.จัดทำและนำส่งรายงานภาษีให้ทันเวลา 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีให้ถ...
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

ผู้ช่วยผู้บริหาร

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:57:07 GMT
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 2. จดชวเลขการสั่งงานและถอดข้อความชวเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง 3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญ 4. รวบรวมเอกสารข...
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:57:07 GMT
1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ท...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

1. Planning Export Officer 2.Sale Export Officer

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:56:59 GMT
Planning Export Officer : 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนการส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด 2. ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทาง marketing และ Production 3...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Sales Promoter ประจำจังหวัดแพร่ (สัญญาจ้าง)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 23:38:17 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ส...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Production Leader / Supervisor

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 09 Apr 2018 11:57:32 GMT
1. ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ และ เป้าหมายในแต่ละวัน 3. บริหารกำลังการผลิต และ ควบคุมอ...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

Sales Promoter

 • แพร่
 • Posted on: Wed, 04 Apr 2018 05:57:55 GMT
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

พนักงานเติมน้ำมัน ทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีที่พักฟรี (ลงโฆษณาในจังหวัดแพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 03:15:20 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 45 ปี 2) ไม่จำกัดวุฒิ 3) ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : เติมน้ำมัน / เช็คกระจกให้ลูกค...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 23:56:46 GMT
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษ...
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.แพร่)(KM)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 29 Mar 2018 03:16:10 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาบิ๊กซีแพร่ (เปิดใหม่ 20/4/2561)

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 02 Apr 2018 03:15:12 GMT
พนักงานขาย หน้าที่หลักคือ การแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บร...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

เปิดสมัครพ่อครัวแม่ครัว อาหารไทยเน้นมีประสบการณ์

 • สูงเม่น, แพร่
 • Posted on: Fri, 30 Mar 2018 06:25:38 GMT
ร้านก๋างโต้งคาเฟ่สูงเม่น เปิดสมัครพ่อครัวแม่ครัว อาหารไทยเน้นมีประสบการณ์ สนใจ.โทร081-473-5093 , 089143-8891 ประเภทของงาน: งานประจำ Language: * ไทย (จำเป็นต...
Job Details
ร้านก๋างโต้งคาเฟ่

NL_พนักงานแนะนำบัตร

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Sun, 25 Mar 2018 05:57:21 GMT
ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี...
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics