พนักงานขับรถยนต์

 • ตาก
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)

 • ตาก
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

เจ้าพนักงานขนส่ง

 • ตาก
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

 • ตาก
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 18:24:25 GMT
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะตำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ...
Job Details
กรมท่าอากาศยาน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านรองเท้า

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 11:59:15 GMT
- ดูแลยอดขาย,วิเคราะห์การตลาด , วิเคราะห์คู่แข่งขัน , คิดจัดโปรโมชั่นเพื่อ กระตุ้นยอดขาย - ดูแลพนักงานขายPC - ดูแลความถูกต้องครบถ้วนสต๊อกสินค้า , ด...
Job Details
บริษัท ยูนิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า โรงงานแม่สอด จ.ตาก

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 11:56:59 GMT
• วางแผนการทำงาน และควบคุม ดูแลการจัดเตรียมการกระจายสินค้า (DC Operation) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมตามความต้องการของล...
Job Details
บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 23:57:03 GMT
ผลิตถุงพลาสติกให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒฯ (แม่สอด) ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหว...
Job Details
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า ประจำโรงงานแม่สอด จ.ตาก

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 05:36:33 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก (แม่สอด) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท รอซโซ่ จำกัด

Showroom Manager

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 05:37:42 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก (แม่สอด) เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 65,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

พนักงานเชียร์สินค้า PC ประจำ Tops Markets สาขาแม่สอด

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Wed, 11 Apr 2018 11:36:24 GMT
รูปแบบงาน : งานนอกเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก (แม่สอด) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องหนัง

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 05:57:02 GMT
รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่างกระเป๋า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตรา เงินเดือน 5 ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Draftsman

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 05:56:57 GMT
1.เขียนแบบงานโยธา และก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม Auto Cad สถานที่ปฏิบัติงาน แม่สอด,เมียวดี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตรา เงินเดือน 3 ตำแหน่ง ตามโครงสร...
Job Details
บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 23:56:50 GMT
- บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ต่อเติม ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเครื่องจักร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุง/หัวหน้าหน่วยตัด

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 05:56:59 GMT
*ช่างซ่อมบำรุง-มีความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน *หัวหน้าหน่วยตัด -คุมเครื่องตัดหนัง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ...
Job Details
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ช่างศูนย์บริการ

 • พบพระ, ตาก
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 11:56:56 GMT
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์คูโบต้าทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน 2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คูโบต้า 3. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าช่าง...
Job Details
บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด

วิศวกรโยธา สังกัดโครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 11:56:51 GMT
- ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของดครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด TOR - ติดตามความคืบหน้า และปัญหาหาอุปสรรค พร...
Job Details
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วิศวกรโรงงาน

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 05:56:35 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป - เพิ่มกำลังการผลิตให้ม...
Job Details
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขนถ่ายสินค้า - แผนกพัสดุ(ประจำสาขาตาก)

 • ตาก
 • Posted on: Fri, 06 Apr 2018 09:12:30 GMT
รายละเอียด : ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออกเขียนได้ สุขภาพแข็งแรง ขยันอดทน...
Job Details
บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด

Sr. IT Officer

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 05:35:00 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก (แม่สอด) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท รอซโซ่ จำกัด

Purchasing Officer

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 06 Apr 2018 05:56:57 GMT
1. เปิด PO สั่งซื้อของใช้ 2. ติดต่อสื่อสารกับ Supplier และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบริษัทฯ 3. ทำ Report ต่าง ๆ ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อประสานงาน...
Job Details
TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics