ด่วนมาก!!! ครูวิชาสังคม โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

 • พิจิตร
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 09:38:12 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 14-มกราคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : ทำการสอนและจัดแผนการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระวิชาหลัก ค...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

เจ้าหน้าที่แนะ application ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือประจำธนาคาร โซนภาคเหนือประจำพื้นที่ จ.พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 05:38:05 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พิจิตร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 21,500 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ถ...
Job Details
บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:39:04 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกฝึกหัด แผนกศูนย์อาหาร แผนกสินค้าอุปโภคบริโภค

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 11 Jan 2018 11:57:37 GMT
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ สาขาพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 05:41:00 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พิจิตร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

KFC ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ท็อป พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sun, 07 Jan 2018 09:15:24 GMT
เพศชาย/หญิง - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม -...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • วังทรายพูน, พิจิตร
 • Posted on: Mon, 08 Jan 2018 05:58:44 GMT
ซ่อมบำรุงเครืองจักร โรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อัตรา เงินเดือน 1 9,000+ คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเควียิบซั่มปลาสเตอร์

เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำจังหวัดพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 06 Jan 2018 11:37:37 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภค ประจำ Tops พิจิตร

 • เมืองพิจิตร, พิจิตร
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 05:57:29 GMT
ลักษณะงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในแผนก - ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกจัดซื้อ,...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ด่วนมาก!!! ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 09:29:02 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 04-มกราคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : ทำการสอนและจัดแผนการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระวิชาหลัก ค...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

ด่วนมาก!!! ครูภาษาไทย ระดับประถม โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 09:29:02 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 04-มกราคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : โรงเรียนอิมพิเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครครูและเจ้าหน้าที...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • พิจิตร
 • Posted on: Sun, 24 Dec 2017 06:44:16 GMT
- จัดทำบัญชีทั่วไปได้ - จัดทำบัญชีภาษีอากรได้ - ทำใบสำคัญรับ - จ่ายได้ - จัดทำเอกสาร ภงด.3, 53 ได้ - จัดทำใบสำคัญหัก ณ ที่จ่ายได้ - ใช้โปรแกรม Express ได้ - ใช...
Job Details
บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • พิจิตร
 • Posted on: Wed, 27 Dec 2017 18:50:10 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิปวส.ขี้นไป - ขยัน อดทน - มีความรับผิดชอบต...
Job Details
หจก. เอ็น. เค.วียิบซั่มปลาสเตอร์

ผู้จัดการสาขาฝึกหัดผช.ผจก.สาขาฝึกหัดหัวหน้าแผนก เบอเกอรี่ผักผลไม้เนื้อครัว ประจำ Tops Super Store สาขาพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Mon, 25 Dec 2017 18:52:47 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 - 30,000 ลักษณะการทำงาน ดูแลยอดขาย/มาตรฐานร้าน/ดูแลพนักงานในสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3. วุฒิ ม.6 ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ด่วนมาก!!! ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

 • พิจิตร
 • Posted on: Mon, 25 Dec 2017 03:44:45 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 25-ธันวาคม-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : จัดทำแผนการเรียนรู้และดำเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ทำหน...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.พิจิตร)

 • พิจิตร
 • Posted on: Fri, 22 Dec 2017 09:18:43 GMT
ลักษณะงาน นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการส...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics