เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:57:04 GMT
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.อุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 17:36:38 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000+commission ลักษณะการทำงาน - เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์และติดตามสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:56:56 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

วิศวกร QA

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:56:58 GMT
1.วางแผนและจัดทำมาตรฐานการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามปัญหา 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มผลการควบค...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:56:56 GMT
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

พนักงานบริการ

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 04:04:38 GMT
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

IT Coordinator

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Fri, 12 Oct 2018 05:56:45 GMT
#ความสามารถ - มีความรู้พื้นฐาน HTML/ASP.NET - ใช้ Excel ได้ดี - ใช้คำสั่ง SQL พื้นฐานได้ - ใช้เครื่องมือ Navicat/SQL Studio Management ได้ - มีผลงานการพ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

SOURCING SUPERVISOR

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Fri, 05 Oct 2018 11:57:40 GMT
วางแผน กำกับ ดูแล การหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน คัดเลือก และประเมินผลผู้ขายวัตถุดิบ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท...
Job Details
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

ช่างเทคนิคโยธา (ทำงาน 20.00-05.00 น.)

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 26 Sep 2018 15:49:13 GMT
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย จดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อ...
Job Details
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (เพศชาย) ประจำสาขาอุทัยธานี **

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 26 Sep 2018 15:49:03 GMT
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน...
Job Details
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.

Bill Collector-พนักงานเก็บเงิน อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 20 Sep 2018 11:34:33 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (เมือง),ชัยนาท (เมือง),นครสวรรค์ (เมือง),นครสวรรค์ (ตาคลี) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics