การเงิน

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:12:04 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่การเงิน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 20 - 50 ปี อัตราค่าจ้าง: 13000 บาท /...
Job Details
อุทัยธานี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:09:24 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 18 - 49 ปี อัตราค่าจ้าง: 300...
Job Details
อุทัยธานี

ผู้จัดการศูนย์บริการ

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:18:01 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ผู้จัดการศูนย์บริการ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 30 - 50 ปี อัตราค่าจ้าง: 20000 บาท ...
Job Details
อุทัยธานี

Sales

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:08:14 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: พนักงานขาย วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 20 - 57 ปี อัตราค่าจ้าง: 7000 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
อุทัยธานี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.อุทัยธานี)

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 05:36:23 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร -...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 11:56:35 GMT
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินเดือน 25,000-30,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ป.ตรี การบัญชี ม...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

ASSISTANTFRONTOFFICE

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 11:06:51 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: พนักงานบริการลูกค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 18 - 58 ปี อัตราค่าจ้าง: 9900 บาท / เดือน...
Job Details
อุทัยธานี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ บ้านไร่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 08 Jul 2018 05:56:34 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ช่างเทคนิค

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 17:13:27 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ช่างเทคนิคทั่วไป วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 18 - 58 ปี อัตราค่าจ้าง: 9900 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
อุทัยธานี

หัวหน้าแผนกบัญชี การเงิน

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:17 GMT
1. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้วางไว้ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:24 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

DELICA

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 11:06:59 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: พนักงานขายสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 18 - 58 ปี อัตราค่าจ้าง: 9900 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
อุทัยธานี

วิศวกรเครื่องกล

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:59:01 GMT
- ดูแลรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ออกแบบระบบ MECHANICS อุปกรณ์ต่าง ๆของเครื่องจักร - ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานซ่อมบำร...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 05:58:20 GMT
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 2.ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุง 3.จัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาน 4.ว...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 11:57:36 GMT
- การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม - งานอื่นๆตามที...
Job Details
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 05:33:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00 เวลาทำงานอื...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Maintenace Manager

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 05:56:40 GMT
วางแผนกระบวนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายผลิต ,คลังสินค้าและจัดส่ง , ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการซ่อมบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให...
Job Details
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม จ.ตรัง / จ.อุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 21 Jun 2018 05:56:41 GMT
- ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (ที่อยู่, อาชีพ) โดยสอบถามข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายงานตรวจสอบภาคสนาม - ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมม...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics