เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 05:58:00 GMT
1. กำกับและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบหลัก และวัตถุดิบส่งเสริมการผลิต 2. กำกับและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 4. ว...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 31 Dec 2017 06:35:33 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการ /เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 31 Dec 2017 06:35:33 GMT
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ชลประทาน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 31 Dec 2017 06:35:19 GMT
-มีความรู้เรื่องการส่งเสริมระบบน้ำในไร่อ้อย เช่นระบบน้ำหยด,อุปกรณ์สูบน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (การเจาะบ่อบาดาล,การขุดสระน้ำ) -ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 04 Jan 2018 05:57:01 GMT
1.ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพทั้งหมดที่โรงงานขอการรับรอง 2.ความรู้เฉพาะเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล 3.ข้อกำหนดระบบคุณภาพต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 31 Dec 2017 06:35:19 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

วิศวกรโยธา/ วิศวกรไฟฟ้า

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 31 Dec 2017 06:35:15 GMT
-วางแผนซ่อมบำรุง ลาดจอดรถ ร่องน้ำ ตัวอาคาร -ควบคุมงบประมาณการซ่อมบำรุง -ควบคุมการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 25 Dec 2017 12:46:25 GMT
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีก่อนปิดงบการเงิน 2. ตรวจสอบงาน และ รายงาน ของ พนักงานบัญชีควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สามารถสนับสน...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 25 Dec 2017 06:32:21 GMT
1. บริหารจัดการในงานต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน (HRM/HRD/ER/HRS"Support"/CSR/IT) 2. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/แผนอัตรากำลัง/แผนงบประมาณ 3. ปรับปร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 25 Dec 2017 06:39:38 GMT
- ดูแลรับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ออกแบบระบบ MECHANICS อุปกรณ์ต่าง ๆของเครื่องจักร - ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานซ่อมบำร...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics