รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 07:05:55 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0039/2561 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วิศวกร/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ วิธ...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 17:47:43 GMT
- จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีด้านรายรับ,รายจ่าย - ออกใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จ/ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ - ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสต้อกสินค...
Job Details
บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 17:47:19 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. งาน maintenance บำรุงรักษาเครื่องจักร 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่างๆ (ระบบปรับอากาศ,...
Job Details
บริษัท แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้างานผลิตก๊าซชีวภาพ

 • สอยดาว, จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:59:36 GMT
1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดและพนักงานในกะให้ดำเนินตามแผนงานประจำวัน 3.จัดทำรายงานการผลิตก๊าซชีวภาพประจำวัน 4...
Job Details
Thai Wah Public Co., Ltd.

Project Manager/Project Engineer/Site Engineer

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 06:04:32 GMT
ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำที่โครงการก่อสร้างในเขต กทม. และ จ.จันทบุรี จังหวัดกร...
Job Details
บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 12:00:18 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้จัดการฟิตเนส/เทรนเนอร์

 • เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 16 Jan 2018 12:01:54 GMT
1. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับลูกค้า 2....
Job Details
Fit Mania Co., Ltd.

พนักงานตัวแทนสินเชื่อ

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:37:45 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน -ตรวจเอกสารการสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ -บริการลูกค้า งานด้านทะเบียน -ตรวจสอบบ้านลูกค้าที่มาสมัครสินเชื่อรถจ...
Job Details
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 14 Jan 2018 23:39:11 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

พขร.ส่วนกลางประจำภาคตะวันออก จ.จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ตราด สนใจ 063-208-0451

 • เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
 • Posted on: Mon, 15 Jan 2018 06:05:02 GMT
-พาเจ้าหน้าที่ไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ -ดูแลรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออกทั้งหมด จ.จันทบุรี ปราจีนบุรี...
Job Details
บริษัท สยามราชธานี จำกัด

พนักงานขาย

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 13 Jan 2018 23:37:30 GMT
ระดับเงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - แนะนำสินค้าไอทีและบริการให้กับทางลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร...
Job Details
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล ประจำสาขาจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 05:39:14 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงาน 6 วัน หยุด 1 ว...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดจันทบุรี ตราด

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 11 Jan 2018 17:33:16 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ),ตราด (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม...
Job Details
บริษัท บูรพาร่วมใจ(2546) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง - สาขาจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 05:40:13 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ช่างทั่วไป สาขาจันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 05:39:45 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

พนักงานบัญชีหรือการเงิน

 • มะขาม, จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 09 Jan 2018 05:58:29 GMT
บัญชีรับ-จ่าย และธุรการต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปวส. -...
Job Details
บริษัท เอ็ม แอนด์ แอล ฟรุ๊ตส์ จำกัด

พนักงานป้องกันการสูญเสีย

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 12 Jan 2018 11:32:27 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

หัวหน้าแผนกขาย Audio & Visual-UPC CB

 • จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 10 Jan 2018 11:35:08 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
เพาเวอร์บาย

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (จันทบุรี)

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 13 Jan 2018 03:16:29 GMT
- เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 28 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป - มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล - มีใจร...
Job Details
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

พนักงานออกบูท ส่งเสริมการขาย เปิดสัมภาษณ์งาน ที่ Global House จันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 11 Jan 2018 09:14:24 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร - ไม่จำกัดเพศ - อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ม.6 ปวช., ปวส., ปริญญาตรี - มีรถส่วนตัว - มีใจรักงานบริการ ชอบงานขาย - สุขภาพแข...
Job Details
บริษัท พี.บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics