นักศึกษาฝึกงาน (วิศวกรรมศาสตร์)

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 10:03:40 GMT
ประเภทอุตสาหกรรม :: ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities - เข้าฝึกงานและทำ Project ร่วมกับต้นสังกัด มีหลายสายงานให้เลือกได้แก่ สายงาน...
Job Details
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:01 GMT
- ปฏิบัติงานในสายการผลิต - ปฏิบัติงานคุมเครื่องจักร - ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อ...
Job Details
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานจัดสวน ดูแลต้นไม้

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:34:57 GMT
20/09/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลต้นไม้ในโครงการ ต้นไม้รอบเรือนพักอาศัย และรอบบริเวณของบริษัท สามารถจัดสวน ดูแลตกแต่งต้นไม้ เป็นงานภาคสนาม ต้องอยู่กับต...
Job Details
Sanpudard Health Club and Treatment Co.,Ltd.

พนักงานบัญชี

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:34:55 GMT
20/09/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำบัญชีบริษัท ดูแลบริหารจัดการรายรับรายจ่าย คุณสมบัติ : ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีทางบัญชี มีประสบการณ์ ทำบัญชี บร...
Job Details
Sanpudard Health Club and Treatment Co.,Ltd.

Staff 3 for PA Asean

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:10 GMT
- ปฏิบัติงานในแผนก Production Admin Asaen - วิเคราะห์งานด้าน Production และ Producttivity - Support งานปรับปรุงต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ...
Job Details
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

Environmental Supervisor

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:04 GMT
- ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในแผนก Asean - ปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ - ควบคุมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน - บริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนา...
Job Details
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

Senior Employee Relation

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:08 GMT
- ปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคลและธุรการ - บริหารจัดงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ประสานงานกับตัวแทนพนักงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ปฎิบัต...
Job Details
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานออฟฟิต

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:12 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน -วุฒิปริญญาตรี เงินเดือนตามประสบการณ์ ภูมิลำเนาอยู่ในฉะเชิงเทราพิจารณาเป็นพิเศษ 21/10/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 11 วิว...
Job Details

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:06 GMT
- Corporate with thai people for communicate assigned form japanese top management - Other work as assigned สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหว...
Job Details
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการทดลองงาน

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:08 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน - อายุ 25ปี ขี้นไป - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความรับผิดชอบ,พร้อมเรียนรู้งาน - มีมนุษยสัมพันธ์ดี - มีบุคลิกดี - ทำงาน จ-ศ. - มียานต...
Job Details

โฟร์แมนสนาม

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:48:52 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานของช่าง ตรวจสอบงานการทำงานของช่าง ถอดปริมาณงานและวัสดุที่ใช้งานก่อสร้าง บริหารจัดการโครงการ ป้องก...
Job Details
บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด

วิศวกรคุมงาน

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:34:53 GMT
20/09/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง เมื่ออยู่หน้างานสามารถแก้ปัญหา และมองเห็นปัญหาของหน้างาน สามารถทำงานได้ วันจันทร์ถึงวันเสาร...
Job Details
Sanpudard Health Club and Treatment Co.,Ltd.

Accounting Officer

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 23:57:39 GMT
ตำแหน่ง : Accounting Officer สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หรือ หญิง อาย...
Job Details
บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:58:21 GMT
- คำนวณต้นทุนสินค้า (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น สำลี ผ้าก๊อส เป็นต้น) - วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - วันทำงาน ...
Job Details
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:58:02 GMT
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานการเงินและบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี พร้อมทั...
Job Details
บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด

QA Supervisor

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:59:25 GMT
1.นำข้อกำหนดของลูกค้ามาปรับใช้เป็นมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพในองค์กร 2.ออกมาตรฐานการตรวจสอบชิ้นงาน,การใช้เครื่องมือวัด 3.อบรบวิธีการตรวจสอบชิ้นงาน,การใช้เครื...
Job Details
บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Maketing Executive

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:58:25 GMT
1. นำเสนอบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. ติดต่อนัดหมายและออกพบลูกค้า สร้างโอกาสทางการขายตามแผนการตลาดที่วางไว้ 3. วางแผน ศ...
Job Details
บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ขายสำนักงาน งาน

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 17:59:55 GMT
1.ขายสินค้า และบริการให้กับลูกค้า 2.ดำเนินการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ และจัดฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อติดตาม และกระตุ้นการซื้อสินค้า 3.ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค...
Job Details
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

Maintenance Engineer Supervisor

 • ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 06:51:11 GMT
Industry Manufacturing(Automobile) Job Description - Responsible for regular operations in maintenance - Coordinate in planning to confirm maintenance...
Job Details
Reeracoen Thailand

ผู้ช่วยเภสัชกร

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 06:21:32 GMT
รับสมัครผู้ช่วยเภสัชกร (มี / ไม่มีประสบการณ์) คุณสมบัติ 1.ขยัน 2.ตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติงาน 3.อดทน 4.ซื้อสัตย์ 5.ตรงต่อเวลา 6.อายุ 20 ปีขึ้นไป ติดต...
Job Details
ร้านเมืองยาเภสัช


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics