ธุรการก่อสร้าง

 • นาดี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:30 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศ หญิง อายุ 30-40 ปี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความกระตือรือล้น สามารถ ทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้ ขับรถยนต์ได้และมีใบข...
Job Details

โฟร์แมน

 • นาดี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:38 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศชาย อายุ 30-40 ปี จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีความกระตือรือล้นสนใจเรียนรู...
Job Details

R&D Staff

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:58:10 GMT
Scope of Work: Support in product development prepare tools and raw material. Collect of new product data and analysis for issue standard. Issue work...
Job Details
Bangkok Ranch Public Co., Ltd.

หัวหน้าหน่วย New Die

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:58:31 GMT
ควบคุมการซ่อมแม่พิมพ์ และแก้ไขแม่พิมพ์ วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาตลอดจนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม ติดตามประสิทธิภาพงานซ่อมแม่พิมพ์จากลูกค้า ดูแลควบคุมพน...
Job Details
ALL METAL PART INDUSTRY Co., Ltd.

วิศวกรระบบคอนโทรล PLC

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 17:58:05 GMT
1. ติดตั้งเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2. บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรม PLC 3. งานซ่อม/สร้างด้านวิศวกรรม 4. วางแผนการดูแลเครื่องจักรให...
Job Details
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

Supervisor Production

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 17:57:57 GMT
1.วางแผนและควบคุมการผลิตประจำวัน 2.วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต 3.ควบคุมการจัดส่งให้ลูกค้าให้ตรงเวลา 4.ควบคุมแบบและแจกจ่ายไปยังส่วนที่เกี่ยวข...
Job Details
บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานต้อนรับ

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:11:30 GMT
พนักงานต้อนรับ บริษัท อลิอันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ กลุ่มประเภทตำแหน่งงานท่องเที่ยว/การโรงแรม...
Job Details
บริษัท อลิอันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พนักงานยกกระเป๋า , พนักงานขนสัมภาระ

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:11:18 GMT
พนักงานยกกระเป๋า , พนักงานขนสัมภาระ บริษัท อลิอันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานยกกระเป๋า , พนักงานขนสัมภาระ...
Job Details
บริษัท อลิอันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พนักงานนวด

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:10:06 GMT
พนักงานนวด บริษัท อลิอันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานนวด กลุ่มประเภทตำแหน่งงานแพทย์/พยาบาล/เภสัช/บริการทางส...
Job Details
บริษัท อลิอันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:08:37 GMT
พนักงานบัญชี บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานบัญชี กลุ่มประเภทตำแหน่งงานบัญชี/การเงิน จำนวนอ...
Job Details
บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:08:50 GMT
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มประเภทตำแหน่งงานผู้บริหาร/ผู...
Job Details
บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด

Receptionist Supervisor

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:09:28 GMT
Receptionist Supervisor บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งReceptionist Supervisor กลุ่มประเภทตำแหน...
Job Details
บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด

Customer Support

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:59:16 GMT
- ประสานงานกับฝ่ายขาย - บันทึกการรับ PO จากลูกค้า และตอบกลับ - จัดทำตารางการส่งมอบสินค้า / จัดส่งสินค้า ให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบ - ออกเอกสารการส่งสินค้า ...
Job Details
บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด

Store staff

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:58:35 GMT
-ดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ -สั่งซื้อวัตถุดิบ -ควบคุมวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป อุปกรณ์ช่างและวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นระบบ -ลงข้อมูลการรับเข้า-เบิกจ่ายของสินค้าสำเร็จร...
Job Details
บริษัท ไฮแกสเค็ท พลาสติกส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริกร, พนักงานเสริฟ

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:07:43 GMT
บริกร, พนักงานเสริฟ บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งบริกร, พนักงานเสริฟ กลุ่มประเภทตำแหน...
Job Details
บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด

R&D Officer_ประจำโรงงานกบินทร์บุรี หรือ โรงงานสุราษฎร์ธานี Food Industry

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:58:15 GMT
To be responsible for product and process development /improvement Product Development and Improvement - Develop products from feasibility study, prototype...
Job Details
Surapon Foods Public Company Limited

ช่างเชื่อม

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:07:42 GMT
ช่างเชื่อม บริษัท ณริภา การช่าง จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งช่างเชื่อม กลุ่มประเภทตำแหน่งงานช่าง/โฟร์แมน จำนวนอัตราที่รับ2 อัตรา ล...
Job Details
บริษัท ณริภา การช่าง จำกัด

ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:07:28 GMT
ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด วันปิดการรับสมัคร 17/01/2562 รายละเอียดงาน ตำแหน่งช่างเครื...
Job Details
บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบและแม่พิมพ์

 • บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:59:25 GMT
1. เขียนแบบ 2. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3. ประชุมทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ากับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. วางแผนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดว...
Job Details
MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 11:58:54 GMT
1. วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกำหนดการของฝ่ายวางแผนการผลิต และลูกค้า 2. จัดทำการประเมินกำลังการผลิตตั้งเครื่องจักรและคน ให้สอดคล้องกับปริมาณควาต...
Job Details
ALL METAL PART INDUSTRY Co., Ltd.


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics