ช่างไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิค

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 11:57:26 GMT
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย ไม่จำก...
Job Details
Wantana Metal Works

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:33 GMT
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ - จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) - ดูแลความคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

ผู้จัดการแผนกบัญชี

 • จอมบึง, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 23:57:07 GMT
- ดูแลและตรวจสอบงานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงิน - ปิดงบประจำเดือน ประจำปี - ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน - จัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญช...
Job Details
บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จำกัด

ธุรการโรงงาน

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:35 GMT
1. รับผิดงานดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 2. ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา OT ของพนักงาน 3. ดูแลเรื่องการลาหยุด และลาออกของพนักงาน 4. ติดต...
Job Details
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

Mister Donut ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด สาขา โลตัสราชบุรี/สาขา บิ๊กซีบ้านโป่ง

 • ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 09:18:10 GMT
- เพศชาย/หญิง - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม -...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

Production Management Officer

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:35 GMT
ดูแลจัดการฝ่ายผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 Position ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 30-35ป...
Job Details
DMH Asia Co.,Ltd.

พนักงานประเมินราคา

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:00 GMT
- ออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี เเละ จังหวัดใกล้เคียง สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขาราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเม...
Job Details
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:59:01 GMT
- โทรติดตามลูกค้าหลังการบริการ และ หลังการขาย - ติดตามความพึงพอใจลูกค้า+รับเคสลูกค้าร้องเรียน สถานที่ปฏิบัติงาน โพธาราม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหว...
Job Details
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศชาย/หญิง

 • ปากท่อ, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:58:52 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม/เพศชาย

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:59:01 GMT
ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ, ทวงถาม, ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองราชบุรี...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ปฏิบัติงาน จ. ราชบุรี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 05:38:22 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

ผช.ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 05:38:04 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

Purchasing Officer

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Jan 2018 11:59:12 GMT
- Issue P/O and forecast to supplier. - Checking delivery of actual item, processing in voice and relate document. - Adjust and arrange proper delivery form...
Job Details
A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 05:58:20 GMT
1.ดูแล พนักงานขับรถ วางแผนการส่งของในแต่ละวัน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ความสะอาดเรียบร้อยของหอพักพนักงาน,โรงอาหาร,การจัดการด้านสุขาภิบาล...
Job Details
บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 12:03:14 GMT
- บริหาร จัดการ วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานทั้งด้านบัญชีและ การเงินของฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบ และควบคุมการบันทึกข้อมูลในระบบงานต...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

พนักงานบัญชี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 12:00:32 GMT
- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - จัดทำบัญชีภาษีซื้อ – ภาษีขาย - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย, หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีสต๊อกสินค้า - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง -...
Job Details
บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด

ครูสอนว่ายน้ำ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 09:36:35 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 17-มกราคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนว่ายน้ำและสอนพลศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาป...
Job Details
โรงเรียนอุดมวิทยา

ครูสอนภาษาอังกฤษ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 09:36:21 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 17-มกราคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนวิชาภาษาอังกฤษ คุณสมบัติผู้สมัคร : • มีใจรักการสอน • สามารถสอนและใช...
Job Details
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ผู้จัดการโรงงาน

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 05:58:55 GMT
ควบคุมการทำงาน ในโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ติดกับ จ.นครปฐม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม...
Job Details
บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด

หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Jan 2018 05:58:27 GMT
- ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน - วางแผน PM สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา...
Job Details
บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics