ธุรการบัญชี

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 11:57:25 GMT
- จัดทำเอกสาร - ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ลูกค้า - งานธุรการบัญชี หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี...
Job Details
บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด

พนักงานฝ่ายบุลคล

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 11:57:25 GMT
ดูแลด้านต่างๆที่เกียวข้องด้านฝ่ายบุคคล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 15,000 ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตร...
Job Details
บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 11:57:25 GMT
-ซ่อมและบำรุงเครื่องจักรด้านไฟฟ้า, ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงาน,รายงานผลการดำเนินการซ่อมบำรุง รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบ...
Job Details
บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกผลิต

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 11:57:25 GMT
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร ...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 11:57:20 GMT
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

เจ้าหน้าภาคสนาม

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:03 GMT
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดราชบุรี อัตรา เง...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนประกันชีวิต

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:29 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน - ชาย หรือหญิง - การศึกษาปริญญาตรี - อายุ 23-40 ปี - มีแผนรับรองรายได้ 15,000 บาท ช่วงแรกของการทำงาน 12 เดือน - ต้องการกำหนดรายได้...
Job Details

DC Supervisor หนองคาย,กำแพงเพชร,ราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 18:00:07 GMT
- จัดการบริหารคนและงานในร้าน - จัดการสินค้า ให้เป็นไปตามแผน - จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน (ไม่จำเป็นต้องรู้จักเส้นทางดีก็ได้) - ติดตามงาน แก...
Job Details
Flash Express

พนักงานประจำสำนักงาน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 17:36:41 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป ลักษณะการทำงาน - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - จัดทำเอกสาร คีย์และสรุปข้อมูล - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1...
Job Details
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

สัตวแพทย์

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:35 GMT
- ดูแล จัดการ และรับผิดชอบ รายงานผลการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่รุ่น ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จ...
Job Details
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

วิศวะเคมี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:32 GMT
ผลิตเม็ดพลาสติก สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท จีหงพลาสติก จำกัด เลขที่ 50/3 หมู่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 15,000 คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท จีหงพลาสติก จำกัด

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • ปากท่อ, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:17 GMT
- ควบคุมการผลิต - วางแผนการผลิต - วางแผนอัตรากำลังคน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 15,000-20,000 คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด

ช่างกลโรงงาน

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:40 GMT
ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติก สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท จีหงพลาสติก จำกัด เลขที่ 50/3 หมู่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 15,000 ค...
Job Details
บริษัท จีหงพลาสติก จำกัด

หัวหน้าแปลงมะพร้าว

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:36:37 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน 1.วางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ 2.กำหนดแผนการปฏิบัติงานในสวน การใส่ปุ๋ย,สารเคมี,การควบคุมศัตรูพืช,การบร...
Job Details
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:51 GMT
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน - นำส่งประกันสังคม แจ้งเข้า แจ้งออก - ทำเงินเดือนพนักงานแต่ละเดือน - ตรวจเช็คขาด ลา มาสายของพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากแรต อำเภอบ...
Job Details
บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ติดตามลูกค้าต่อประกันภัย

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:06 GMT
1.โทรติดตามลูกค้าต่อประกันภัย 2.ทำรายงานการติดตาม 3.แจ้งงานการต่อประกันภัย 4.จัดส่งยอดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้าทาง E-Mail หรือ Fax 5.บันทึกการต่อประกันภัย และ...
Job Details
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อผลไม้

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:54 GMT
- จัดหา ผลไม้ สำหรับส่งออก - จัดทำรายงานการซื้อประจำวัน - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ดูแลการ packing และ Loading ผลไม้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตลาดศรีเมือง ตำบลหน้าเมือง...
Job Details
YX THAI CORP

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 06:00:21 GMT
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ส่งเสริมและสนับสนุนก...
Job Details
SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.

ช่างสำรวจ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:47 GMT
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นถนนกับกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ - ให้ Line, ตำแหน่งงาน - เช็ครายละเอียดสภาพแวดล้อมบริดเวณที่ทำงาน - ให...
Job Details
บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด

วิศวกรโยธา

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:51 GMT
- ควบคุมงานก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - บริษัทฯ มีรถยนต์ให้ใช้งาน - มีโทรศัพท์ให้ใช้งาน , มีที่พัก สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics