ครูสอนว่ายน้ำ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 08:45:13 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 23-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : เป็นครูสอนว่ายน้ำนักเรียนอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6...
Job Details
โรงเรียนอุดมวิทยา

นักวิทยาศาสตร์

 • ดำเนินสะดวก, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 11:59:56 GMT
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์...
Job Details
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management

หัวหน้าธุรการ / พนักงานฝึกอบรม / พนักงานธุรการ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:25 GMT
หัวหน้าธุรการ 1.ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน 2.ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน 3.ดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน 4.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องก...
Job Details
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

พนักงาน QC

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:35:17 GMT
23/03/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติ : เพศชาย/เพศหญิง จบวิทยาศาสตร์ หรือเคมี ขยัน สื่อสัตย์ อดทน...
Job Details
บจก. เอส. เค. เคมีคอล อินดัสตรี้

พนักงานผลิต

 • ดำเนินสะดวก, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:57:53 GMT
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์...
Job Details
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management

หัวหน้าฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่คุณภาพ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:45 GMT
หัวหน้าผลิต 1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 4.จัดทำระบบบริหารค...
Job Details
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่นิติกร

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:45 GMT
1. งานนิติกรสัญญาและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ร่วมกำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา 3. จัดทำนิติกรรมสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข...
Job Details
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน 13,000 ลักษณะการทำงาน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด 125 ม.7 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบ...
Job Details
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 11:36:33 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 11:36:05 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 11:36:26 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

ครูสอนภาษาอังกฤษ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 08:45:26 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 22-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนที่ราชบุรี คุณสมบัต...
Job Details
โรงเรียนพัชรวิทยา

พนักงานขาย ประจำภาคใต้ราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:56 GMT
บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด บริษัทนำเข้าอุปกรณ์มือถือกลุ่ม Memory Card, Small talk ,Bluetooth , Mobile Battery, กรอบมือถือ Iphone ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ Energy...
Job Details
บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

พนักงานขาย ตจว. ประจำภาคกลาง (ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:40 GMT
บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด บริษัทนำเข้าอุปกรณ์มือถือกลุ่ม Memory Card, Small talk ,Bluetooth , Mobile Battery, กรอบมือถือ Iphone ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ Energy...
Job Details
บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน อาวุโส(ประจำสำนักงานใหญ่ ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:15 GMT
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเทียนไขทุกชนิด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สมุนไพรเพื่อการส่งออก เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน อาวุโส...
Job Details
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

พนักงานขายต่างจังหวัด

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:39 GMT
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเทียนไขทุกชนิด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สมุนไพรเพื่อการส่งออก พนักงานขายต่างจังหวัด -ออกพบลูกค...
Job Details
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:12 GMT
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเทียนไขทุกชนิด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สมุนไพรเพื่อการส่งออก พนักงานบัญชี 1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารบ...
Job Details
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:15 GMT
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเทียนไขทุกชนิด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สมุนไพรเพื่อการส่งออก เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ราชบุรี) 1.ร...
Job Details
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ช่างเชื่อมโลหะ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:12 GMT
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเทียนไขทุกชนิด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สมุนไพรเพื่อการส่งออก ช่างเชื่อมโลหะ เชื่อมชิ้นงานนิวเมติก...
Job Details
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

แม่บ้าน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:04:13 GMT
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเทียนไขทุกชนิด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สมุนไพรเพื่อการส่งออก แม่บ้าน ดูแลความเรียบร้อย...
Job Details
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics