เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 11:57:26 GMT
1.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและส่งเอกสารต่างๆตามกฎหมาย 2.ร่วมสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 3...
Job Details
บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงาน PC

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:37:20 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:36:27 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 17,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

เจ้าหน้าที่ Logistics

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:57:41 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Logistics สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย-หญ...
Job Details
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าบัญชี

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:59:18 GMT
- วางแผน กำกับดูแล จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสดและระบบบัญชีทั้งหมด - จัดเตรียใข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบขอสินเชื่อและแหล่งเงินทุนต่าง ๆ - ตรวจสอบเช...
Job Details
บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • วิหารแดง, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:31 GMT
1.บันทึกและตรวจสอบรายการบัญชีทั้งระบบ 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.เตรียมเอกสารวางบิล-รับเช็ค/ตรวจสอบการรับชำระเงิน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...
Job Details
บริษัท เอ็มพีพี ซากะ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ BOI

 • วิหารแดง, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:23 GMT
ดูแลงานด้าน BOI(ส่งเสริมการลงทุน)ด้านสิทธิประโยชน์การลงทุนทั้งระบบ นำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ ดำเนินการขอสิทธิประโยชน์ ฺBOI สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวิหารแดง...
Job Details
บริษัท เอ็มพีพี ซากะ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:57:43 GMT
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให...
Job Details
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา สระบุรี

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:42 GMT
-ปฏิบัติงานในโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ -สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทางการตลาด - แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียน วิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ...
Job Details
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ASST. QA MANAGER

 • วิหารแดง, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:29 GMT
1. ทำการตรวจสอบ, ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. บันทึกรายละเอียดการตรวจสอบหรือการทดสอบลงลงในเอกสารคุณภาพ 3. ทำการสอบเทียบ...
Job Details
บริษัท เอ็มพีพี ซากะ (ประเทศไทย) จำกัด

ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดสระบุรี)

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 17:36:52 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000+โอที + เบี้ยขยัน ลักษณะการทำงาน - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง - วางแผนและจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งหรือว...
Job Details
บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 17:34:47 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (มวกเหล็ก) เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
โรงพยาบาล มิชชั่น

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:35 GMT
- บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน - ดูแลและซ...
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด

Sale Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:42 GMT
1. รับคำสั่งและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ 2. ติดต่อประสานภายในโรงงานในการผลิตสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าไทยและญี่ปุ่น 4. มีความรู...
Job Details
MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

Production Manager

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:42 GMT
- บริหารจัดการ ควบคุมการผลิตของหน่วยงาน Press - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ - บริหาร KPI ของหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญหาให้ปฏิบัต...
Job Details
MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

พนักงานประจำร้าน เปปเปอร์ลันช์ สาขาโรบินสันสระบุรี สัมภาษณ์ทราบผลทันที

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 09:18:11 GMT
อายุ 18 ปีขึ้นไป มีใจรักงานบริการ สามารถเข้างานเป็นกะได้ สัมภาษณ์ทราบผลทันที สามารถติดต่อได้ 098-2821401 พี่ปุ้ย / 086-3696301 พี่เบียร หมายเหตุ ท...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • วังม่วง, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:08 GMT
ดูแลงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล และเทคโนโลยี่การผลิตเอทานอล ดูแลงานระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานอื่นๆ สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

 • เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:57:43 GMT
บริหารจัดการ 1. การพัฒนาปรับปรุงระบบ PM 2. วางแผนจัดการ ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมเครื่องจักร ไฟฟ้า ประปา ในโรงงานทั้งหมด 3. งานทางด้านการอนุรักษณ์พลังงาน 4.งานอื...
Job Details
บริษัท หินอ่อน จำกัด

1ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 11:58:09 GMT
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าและของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต, ลดความผิดพลาดจากการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทฯ 2.กำกับดูแลและควบค...
Job Details
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

ช่างเทคนิค

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Jan 2018 05:58:11 GMT
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานสระบุรี) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัต...
Job Details
บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics