วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า

 • นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 05:59:15 GMT
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรขัดข้อง (Breakdown Maintenance) 2.เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ให...
Job Details
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ธุรการทั่วไป (ทำงานที่ พระพุทธบาท, สระบุรี)

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:41:02 GMT
ระดับเงินเดือน 10000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน จัดทำเอกสารทั่วไป ประสานงานฝ่ายผลิต ประสานงานฝ่ายขาย ประสานงานลูกค้า ภายนอกองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญ...
Job Details
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด

พนักงานส่งอาหารร้าน

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:38:49 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน - บริการส่งอาหารตามบ้าน อาคาร และสถานที่ต่างๆของลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุ 18 - 35 ปี 3....
Job Details
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบ

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:38:04 GMT
ระดับเงินเดือน 9000 บาทขึ้นไป และ/หรือตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน จัดเตรียมวัตถุดิบ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. ม.6 / ปวช. / ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล เครื...
Job Details
บริษัท ยกแปด จำกัด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:41:03 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี 2. ปริญญาตรีสาขาญี่ปุ่น ระดับ 2-3 3. สามารถใช้ภาษาอ...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

ผู้จัดทำและดูแลระบบ

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:41:03 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 3...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

Purchasing

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:41:02 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสระบุรี

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:40:40 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Part Time(ทำงาน อ.เมืองสระบุรี...

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:55:02 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป รายวัน ๆละ 300 บาท ไม่กำหนดวุฒิ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. หยุด เสาร์ อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณฐษา...
Job Details

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:56:11 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ซื่อสัตย์ ขยัน สุภาพ 19/7/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 3 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช...
Job Details

พนักงานขับรถ สิบล้อ-พ่วง

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:54:43 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ไม่เสพสารเสพ์ติด 19/7/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 11 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ...
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:54:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ซื่อสัตย์ มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา 19/7/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 7 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช่าง, ขับรถ...
Job Details

เลขานุการ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:55:18 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 20 - 35 ปี การศึกษา ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพืวเตอร์ได้ และเทคโนโลยีอื่นๆได้ มีความละเอ...
Job Details

ช่างซ่อมบำรุง

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:38:05 GMT
ระดับเงินเดือน 12000 บาท และ/หรือตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน มีความรู้ความาสามารถในงานช่าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. ม.6 / ปวช. / ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล...
Job Details
บริษัท ยกแปด จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:55:19 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 25-40ปี ให้คำปรึกษา วางแผนบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้า มีฐานลูกค้าบ้าง รักที่จะบริการคนอื่น เสียสละส่วนรวม มีคอมมิสช...
Job Details

การตลาด

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:55:16 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีทัศนคติที่ดีและบวกมาก อดทนต่องาน และความกดดันของงานและลูกค้า มีความรับผิดชอบในงาน ซื่อสัตย์ในงาน มีศีลธรรมต่อผู้อื่น ขับขี่รถยนต...
Job Details

ช่างไฟ

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:54:44 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีประสบการณ์ทางด้านงานไฟฟ้า อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา 19/7/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 9 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ...
Job Details

วิศวกร ประจำฝ่าย ประกันคุณภาพ

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:41:03 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

วิศวกรเคมี

 • สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:38:04 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน สถานที่ทำงานโรงงาน ยกแปด สระบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. รับผิดชอบในการปรับปรุงปัจจัยในการดำเนินงานด้านการผลิตให...
Job Details
บริษัท ยกแปด จำกัด

QC

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:57:58 GMT
1.ควบคุมวัตถุดิบ 2.สุ่มตรวจสอบวัตถุดิบ 3.สุ่มตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ 4.สำรวจหน้างานก่อสร้างเพื่อจัดรถโม่ส่งคอนกรีตให้เหมาะสม 5.งานข้อมูลเทคนิคต่างๆ ในสนาม 6...
Job Details
บริษัท ออโต้ เครน จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics