วิศวกร ประจำฝ่าย ประกันคุณภาพ

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 17:41:02 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท...
Job Details
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

Draftsman 3 Positions

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 13:25:17 GMT
COMPANY DATA MANAGE BY : JAPANESE TYPE OF BUSINESS/PRODUCTS: Construction LOCATION : Prachinburi / Saraburi JOB DESCRIPTION To make Shop drawing JOB...
Job Details
PA & CA Co.,Ltd

คลังสินค้า

 • เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 11:58:55 GMT
-ติดต่อลูกค้า -ทำบัญชีการซื้อขาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 2 9,500-12,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญ...
Job Details
บริษัท สยามโกลเด้นไรซ์ จำกัด

Demand Planning Specialist

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 10:00:11 GMT
Contract Type: Permanent Location: Saraburi Specialisation: Manufacturing/Production Supply Chain Management Industry: Manufacturing Salary: THB 100...
Job Details
JAC Recruitment

Japanese Interpreter Code งาน P61-01-21

 • สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 07:13:05 GMT
* ล่ามญี่ปุ่น N3 up 25-30K เหมราช สระบุรี ยินดีรับเด็กจบใหม่ Job No. : P61-01-21 ตำแหน่ง : Japanese Interpreter (Production) JLPT : N3 จบใหม่ เงินเดือน :...
Job Details
YMC Translation Center Co.,Ltd

Accounting Supervisor

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:23 GMT
-รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ -ตรวจสอบขั้นตอนและอนุมัติความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงินทุกประเภท -ดูแลการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...
Job Details
Kuramo (Thailand) Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:09 GMT
- บริหารจัดการงานบัญชี/การเงินและภาษีทั้งระบบ, ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - กำกับดูแลการปิดงบการเงินรายเดือน, รายปี และการยื่นภาษีปลายปี - ปิดงบกำไร-ขาดทุนรายเดือน...
Job Details
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

พนักงานคลังวัตถุดิบ

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 06:01:18 GMT
1.ควบคุมจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบ 2.จัดทำสต๊อก การเบิกจ่ายวัตถุดิบ 3.จัดเก็บจำแนกตามหมวดหมู่ของวัตถุดิบต่างๆ 4.จัดทำรายงานการใช้ของวัตถุดิบต่างๆ 5.งานอื่นๆตามท...
Job Details
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 06:01:17 GMT
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2.จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 3.รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบในความคืบหน้าการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด

พนักงานขายปุ๋ยและเคมีเกษตร

 • เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:09 GMT
1. วางแผนส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร 2. ร่วมวางแผนส่งเสริมการขายสารปรับสภาพดิน, ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 3. ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษ...
Job Details
บริษัท ปุ๋ยรากหญ้า จำกัด

พนักงานควบคุมคุณภาพ

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:57:53 GMT
QC In process -ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต และระหว่างการผลิต -ให้คำแนะนำ/ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพชิ้นงาน -จ...
Job Details
บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

Production Staff

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 06:38:43 GMT
1.วางแผนการผลิต ตรวจ ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน 2.ควบคุมคุณภาพการผลิต Training และควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิต 3.จัดทำตัวอย่างสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.ดูแล...
Job Details
Kuramo (Thailand) Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 06:01:15 GMT
1. ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขงานคุณภาพ 2. วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน 4. ให้คำแนะนำ อบรมและพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา...
Job Details
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด

ช่างเทคนิค

 • เสาไห้, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 06:01:13 GMT
1.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานเครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานระบบไฟฟ้าในไลน์ผลิต 3.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานปัั้มลม,ระบบน้ำ...
Job Details
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด

ช่างไฟฟ้า

 • เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:44 GMT
บริหารจัดการ 1. การพัฒนาปรับปรุงระบบ PM 2. ซ่อมแซมเครื่องจักร ไฟฟ้า ประปา ในโรงงานทั้งหมด 3. งานทางด้านการอนุรักษณ์พลังงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที...
Job Details
บริษัท หินอ่อน จำกัด

Supervisor_308

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:57:38 GMT
ควมคุมดูแลและเพิ่มศักยภาพในส่วนการผลิตที่ตนดูแลได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าได้ 1. รับนโยบายการปฎิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และสามารถปฎ...
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 03:56:36 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 20 - 35 ปี การศึกษา ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพืวเตอร์ได้ และเทคโนโลยีอื่นๆได้ มีความละเอ...
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 03:56:36 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ซื่อสัตย์ มีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา 23/4/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 5 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช่าง , ขับรถ , พ...
Job Details

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 03:56:45 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ซื่อสัตย์ ขยัน สุภาพ 23/4/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 3 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช่าง ...
Job Details

คนขับรถสิบล้อ-พ่วง

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 03:56:36 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีใบขับขี่ 23/4/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 3 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย , ช...
Job Details


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics