เลขานุการ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:20 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 20 - 35 ปี การศึกษา ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพืวเตอร์ได้ และเทคโนโลยีอื่นๆได้ มีความละเอ...
Job Details

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:19 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 25-40ปี ให้คำปรึกษา วางแผนบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้า มีฐานลูกค้าบ้าง รักที่จะบริการคนอื่น เสียสละส่วนรวม มีคอมมิสช...
Job Details

การตลาด

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:04 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีทัศนคติที่ดีและบวกมาก อดทนต่องาน และความกดดันของงานและลูกค้า มีความรับผิดชอบในงาน ซื่อสัตย์ในงาน มีศีลธรรมต่อผู้อื่น ขับขี่รถยนต...
Job Details

Accounting Officer (CPD)

 • สระบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 06:49:39 GMT
Industry Manufacturing(Chemicals/Materials), Trading Firm Job Description - Responsible for all company's accounting functions (such as AR, AP, etc.) -...
Job Details
Reeracoen Thailand

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 03:55:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ซื่อสัตย์ ขยัน สุภาพ 20/10/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 5 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย ...
Job Details

ช่างไฟ

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 03:55:41 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีประสบการณ์ทางด้านงานไฟฟ้า อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา 20/10/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 4 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ...
Job Details

QC Supervisor

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:35 GMT
1.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม WIและProcedure 2.ทำการฝึกอบรมพนักงานทั้งในส่วนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและวิธีการปฏิบัต...
Job Details
บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด

QA Officer

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 23:57:15 GMT
รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพ ตั้งแต่รับของเข้าจนถึงส่งออกสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อ...
Job Details
บริษัท ฮาร์เวสท์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแผนกฝึกหัด แผนกแคชเชียร์

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:33 GMT
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Production Supervisor

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 17:57:13 GMT
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประจำวัน - วางแผนกำลังพลและควบคุมการทำงาน - สอนงานและขั้นตอนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานประจำวัน สัปดาห...
Job Details
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด

พนักงานคุมเครื่องจักร

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:57:49 GMT
1. ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวัน 3. บันทึกข้อมูลการผลิต 4. สามารถเข้ากะได้ 5. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (ตามตารางกะ) สถานที...
Job Details
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

Sorting Supervisor

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 17:57:15 GMT
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้มีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด - ควบคุม การปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงาน วิเคราะห์และติดตามปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ...
Job Details
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด

จป.วิชาชีพ

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:28 GMT
ประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน หาแนวทางการแก้ไข/การป้องกัน ความเสี่ยง ดูแลความปลอดภัยในโรงงานและการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปฎิบัติตามคำสั...
Job Details
บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

ช่าง Wire Cut

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:24 GMT
ควบคุมและเขียนโปรแกรมเครื่อง Wire Cut ตัดชิ้นงานตามแบบ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรม เหมราช สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อัตรา 1 อัตรา...
Job Details
บริษัท ฮาร์เวสท์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ช่าง CNC Milling

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 23:57:12 GMT
ใช้เครื่อง CNC Milling ทำงานตามแบบ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี(เหมราช) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อ...
Job Details
บริษัท ฮาร์เวสท์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 06:00:48 GMT
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 21 - 40 ป...
Job Details
บริษัท ดี-รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ภาคกลาง สาขากาญจนบุรี/สระบุรี/เพชรบูรณ์/ศาลายา

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:34:23 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (เมือง),เพชรบูรณ์ (เมือง),กาญจนบุรี (เมือง),นครปฐม (สามพราน) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ...
Job Details
Central Hardline Group

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ประจำภาคกลาง สาขาเพชรบูรณ์/สระบุรี/ลพบุรี/ศาลายา

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:34:15 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (เมือง),เพชรบูรณ์ (เมือง),ลพบุรี (เมือง),นครปฐม (สามพราน) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ...
Job Details
Central Hardline Group

ช่างไฟฟ้า

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:37:17 GMT
ระดับเงินเดือน 10000-18000 ลักษณะการทำงาน ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิ ปวช. ปวส....
Job Details
บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด

หัวหน้ากะแผนกผลิต-ประจำสาขาสระบุรี

 • เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:58:13 GMT
1. ควบคุมการ start up เตาปฏิกรณ์เพื่อผลิตน้ำมันจากยางรถยนต์ 2. ดูแลควบคุมเตา/เครื่องจักรในการผลิต 3. ตรวจสอบการจดบันทึกการทำงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบค...
Job Details
บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics