เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 06:02:30 GMT
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • ท่าวุ้ง, ลพบุรี
 • Posted on: Sat, 20 Oct 2018 09:54:55 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุไม่เกิน 40 ปี 2. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3. การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับมัธยมปลาย (เทียบเท่า) จะต้องม...
Job Details

นักธรณีวิทยา บมจ.ควอลิตี้ มิเนอรัล

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:39 GMT
- ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแร่และหิน - วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา - ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, มวลชนสัมพันธ์ - ติดต่ีอประสานงานกับหน่วยงานราชการที...
Job Details
บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไคเซ็น

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:39 GMT
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

HR Specialist / Senior HR

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 06:00:21 GMT
-ควบคุมกำกับดูแลงานด้าน HR ทั้งระบบ -ระบบและกลยุทธ์ในการสรรหาว่าจ้าง -ควบคุมและกำกับดูแลโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง -ระบบแรงงานสัมพันธ์-กิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน ...
Job Details
บริษัท แอลพีเอส ซับคอนแทรค จำกัด

หัวหน้าแผนกยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:49 GMT
1. วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 2. วิเคราะห์ แก้ไข และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 3. ควบคุม ดูแล จัดการทีมงานให...
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Production Supervisor

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:42 GMT
1.ควบคุมขบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของการผลิตอาหารสัตว์ และ สามารถผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและ ปริมาณ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานอื่นๆ และ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

จป.วิชาชีพ

 • ชัยบาดาล, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:54 GMT
ควบคุมดูแลตรวจการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการภัยคุกคาม การปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพนักงานและผู้รับเหมา...
Job Details
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ช่างเชื่อมอาร์กอนช่างเชื่อมไฟฟ้าช่าง Boiler

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:54 GMT
1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต รับผิดชอบการวางแผนและการทำงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ กรอกบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจรับ...
Job Details
บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด

พนักงานช่างไฟ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:39:00 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 25 - 35 ปี 4. มีประสบการณ์ด้านระบบไฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ลพบุร...
Job Details
บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด

Accounting Officer Costing

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:58:02 GMT
• Manage day to day costing and inventory operations. • Prepare report which related to costing process. • Preparing and updating standard cost. • Preparing...
Job Details
Shera Public Company Limited

Engineev ช่างไฟ (สาขาไฟฟ้า)

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:37:48 GMT
ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง ลักษณะการทำงาน วิศวกรไฟฟ้า/ เครื่องกล คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล 4. ม...
Job Details
บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด

ฝ่ายขาย Bless Power Plus จังหวัดนครนายก

 • ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 03:14:13 GMT
นำเข้าจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด- 111/75 หมู่6 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองกุ่ม เขตบ...
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sun, 14 Oct 2018 23:37:27 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 ลักษณะการทำงาน ขับรถยนต์ หรือรถตู้ ประจำหน่วยงาน กฟผ. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี มีใบขับขี...
Job Details
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

Quality Technician

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 11:58:17 GMT
-ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์ -ติดต่อประสานงานด้านตรวจสอบคุณภาพ -จัดทำเอกสารและสรุปผลต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบ...
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 06:53:53 GMT
1.หาลูกค้ารายใหม่โดยใช้อินเตอร์เน็ตและพบพบปะลูกค้าภายในและต่างประเทศ 2.ปฏิบัติงานตามแผนการขายประจำเดือนโดยจัดสรรจากแผนการขายประจำปี 3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บ...
Job Details
บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด

รับสมัครงาน หญิง จำนวนมากประจำโรงงานลพบุรี (มีห้องพักฟรี)

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 03:35:35 GMT
สถานที่ทำงาน บริษัท มินีแบ ไทย จำกัด (ลพบุรี) สนใจติดต่อ โทร 063-202-0708 คุณหยก คุณสมบัติเพศหญิง อายุ 18 - 40 ปี / วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ส่วนสูง 150 ซม. ขึ...
Job Details
บริษัท จิรสิน เซอร์วิส จำกัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 04:04:38 GMT
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 17:36:39 GMT
ระดับเงินเดือน ตามความเหมาะสม ลักษณะการทำงาน 1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสินค้า 2. ควบคุมคุณภาพสินค้า 3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. หญ...
Job Details
บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด

Terminal ลพบุรี

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 05:59:06 GMT
- ดูแลเรื่องการอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC - ดูแลเรื่องกฎระเบียบของพนักงาน - ตรวจความถูกต้องของการจัด Display - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท แอลพีบรอ จำกัด ( VIVO THAILAND )


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics