เภสัชกร

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:53 GMT
ตำแหน่ง : เภสัชกร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อาย...
Job Details
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด

พยาบาลห้องฉุกเฉิน

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:57:51 GMT
ปฏิบัติงานพยาบาลห้องฉุกเฉิน(ER) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญ...
Job Details
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

 • ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 23:36:44 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ทำงานเกี่ยวกับประสานงานกับผู้รับเหมา เปิดใบสั่งซื้อ พิมพ์เอกสาร ทำสต๊อคสินค้าบริษัทฯ และอื่่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หร...
Job Details
บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ACCOUNTINGSTAFF

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 10 Jul 2018 05:06:24 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: รับ และบันทึกรายได้บริษัท วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 10000...
Job Details
ชัยนาท

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดชัยนาทหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 09:13:58 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดอ่างทองหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 09:13:43 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.ชัยนาท)(KM)

 • ชัยนาท
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 09:14:40 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการคลังสินค้า

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 11:58:13 GMT
1. บริหารตรวจสอบการรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ 2. บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 4. ตรวจนับสินค้าคงคล...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ชัยนาท,ชุมแสง

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Sun, 01 Jul 2018 05:57:31 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานสื่อสารระหว่างประเทศ

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Fri, 29 Jun 2018 11:57:38 GMT
ล่ามภาษาจีน ประสานงานขนส่งระหว่างประเทศ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง 20,000-25,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท วีระนันท์ จำกัด

ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 05 Jul 2018 05:57:38 GMT
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี 2. ควบคุมดูแลความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3. รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคของบริษัท 4. รับผิดชอบการจัดทำ KPI ของแผนก 5...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

Utility Supervisor

 • สรรพยา, ชัยนาท
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 11:57:36 GMT
1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านยูทิลิตี้ 2 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3 กำก...
Job Details
VS Group

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท-สิงห์บุรี

 • ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 26 Jun 2018 23:32:02 GMT
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพ...
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

พนักงานขับรถยก

 • เมืองชัยนาท, ชัยนาท
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 05:59:05 GMT
-ขับรถยก ป้อนวัตถุดิบให้สายการผลิต -เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเม...
Job Details
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

Production Boardman

 • สรรพยา, ชัยนาท
 • Posted on: Sun, 24 Jun 2018 11:57:15 GMT
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน 2.ตรวจสอบหาค่าเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต 3.ควบคุม สั่งการพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที...
Job Details
VS Group

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:32:56 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:33:28 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

ผจก/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำที่โรงงาน จ. ชัยนาท

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:33:43 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • มโนรมย์, ชัยนาท
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 11:33:19 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท (มโนรมย์) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics