เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 11:57:26 GMT
1. จัดทำสวัสดิการค่าแรงพนักงาน 2. จัดทำเรื่องเงินเดือน พนักงานบริษัท และพนักงานsubcontract 3. ดำเนินการประสานงานแรงงานสัมพันธ์ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...
Job Details
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด

พนักงานธุรการฝ่ายผลิต

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:32 GMT
1. ลงรับ จัดเรียง จ่าย dwg.built up beam,bpx 2. จัดเก็บ จัดเรียง จ่าย facing box 3. จัดเก็บ จัดเรียง จ่าย built box,beam 4. ลงรับ จัดเรียง จ่าย dwg.drill hole...
Job Details
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุง / เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:07 GMT
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา - บันทึกข้อมูลสมุดรายวัน รับเงิน/จ่ายเงิน ...
Job Details
บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด

QC Inspector

 • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:58:40 GMT
เช็ค spec งานและตรวจสอบคุณภาพ ในกระบวนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เง...
Job Details
Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:34 GMT
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ตรวจใบรับ-จ่ายสินค้าห้องเย็น - ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า - ทำเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวัน - ส่งใบรับ-จ่ายฯเพื่อบันทึกรายงานประจำว...
Job Details
บริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จำกัด (และบริษัทในเครือ บริษัท อะกรีเวิลด์)

Marketing Executive/Sale 10

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:32 GMT
1. สามารถวิเคราะห์และกำหนด PDCA กลยุทธ์ทางการตลาด 2. การ Report ผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางแก้หรือปรับปรุงต่อทีมงาน และผู้บริหาร 3. การทำ R&D ด้านผลิตภัณฑ...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

FB-Coordinator

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:06 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศร...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:08 GMT
เสนอขายผลิตภัณฑ์ เขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เงินเดือน 10 12,000+ ค่าคอม ค...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

Sr.Engieer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:32 GMT
1) วางแผนและตรวจสอบแผน และการซ่อมบำรุง ของระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร และอาคารสถานที่ 2) วางแผน และ ควบคุม Budget การซ่อมบำรุงระบบสาธารณปโภค และ เครื่องจักร ...
Job Details
Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

Graphic Design

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:08 GMT
- ออกแบบ สร้างสรรค์ งานกราฟฟิคต่างๆ และจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการขาย - ดูแลช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Youtube, Line, Line@ และ...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

Sr.Cash Van/Sale อีก

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:08 GMT
1. สามารถนำทีมขายหน่วยรถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของทีมขายหน่วยรถ 3. ประสานงาน,และร่วมวางแผนการทำงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา,บริษ...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:32 GMT
ควบดุมดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากร ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานและสามารถ การอบรมประจำปี สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละแผนกประจำปี (Training Need) จัดทำแผนฝ...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

Human Resource Manager(Ayutthaya)

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:05 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอยุธยา...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok

Injection Technician / ช่างฉีดพลาสติก

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:32 GMT
ตำแหน่ง : Injection Technician / ช่างฉีดพลาสติก สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เง...
Job Details
Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

Waitress/Waiter - Ayutthaya

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:06 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอย...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok

นักศึกษาฝึกงาน(Ayutthaya)

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:05 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอยุธยา...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok

Sr.Cook(CommisI) Ayutthaya

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:05 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศร...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok

Steward (พนักงานล้างจาน) Ayutthaya

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:06 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอย...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok

โฟร์แมนก่อสร้าง

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 05:57:34 GMT
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ...
Job Details
บริษัท กอล์ฟอีสท์ จำกัด (สนามกอล์ฟ บางไทรคันทรีคลับ)

Restaurant Manager(Ayutthaya)

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Sat, 20 Jan 2018 06:22:06 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอยุธยา...
Job Details
sala rattanakosin Bangkok


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics