สัตวบาลหญิง

 • สามชุก, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 11:57:15 GMT
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม ** มีบ้านพักห้องแอร์ฟร...
Job Details
ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)

ผู้ช่วยสถาปนิกออฟฟิศ

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 05:59:06 GMT
-ออกแบบงานโครงสร้าง -ถอดBOQ -ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

พนักงานขาย

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:29 GMT
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเก...
Job Details
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:51 GMT
บริหารงานร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูแลการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลลูกค้า ยอดขาย และบริหารผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
The QSR of Asia Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay :

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:51 GMT
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว...
Job Details
EASY BUY CO.,LTD.

Field Marketing

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:45 GMT
- พัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางการขายต่างๆ และ เส้นทางการค้า - คิดโปรโมชั่น หรือสื่อทางการตลาด เพื่อจูงใจให้ร้านค้า และ ผู้บริโภคสนใจในผลิตภ...
Job Details
บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต

 • สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:58:27 GMT
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก สถานที่ปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ พุทธมณฑลสาย 4 ปฎิบัติงานที่...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด

สามัญวิศวกร

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:58:20 GMT
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยรัฐและบริษัทต่างๆ -ทำเอกสารส่งขออนุมัติ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงินเดือน 3 ตามตกลง คุณสมบัติผ...
Job Details
บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด

ภาคีวิศวกร

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:58:20 GMT
ติดต่อประสานงานกับหน่วยรัฐและบริษัทต่างๆ ทำเอกสารส่งขออนุมัติ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงินเดือน 3 ตามตกลง คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 06:00:05 GMT
-จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหยุดทำงาน -ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุมแผนที่กำหนด -บันทึกประววัติการซ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น/ธุรการ

 • สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:58:27 GMT
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ด...
Job Details
บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด

พนักงานขาย

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 14:04:17 GMT
Bangsue Industry co.,ltd. ธุรกิจการเกษตร พนักงานขาย สินค้าเกี่ยวข้องกับเกษตรกร **สัญญาจ้างชั่วคราว 2-3 เดือน** 1. ลงพื้นที่ตั้งบูทเพื่อประชาสัมพันธ์ จัดสัมนา ...
Job Details
Bangsue Industry co.,ltd.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการก่อสร้าง

 • สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 05:37:10 GMT
11/06/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลงานจัดซื้อและจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างให้ทันตามกำหนดการ - ประสานงานและตรวจสอบสินค้าตามจำนวนและประเภทที่ทางบริษัทฯ ขอสั...
Job Details
บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด

คนสวน+แม่บ้าน (

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 23:38:48 GMT
ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ลักษณะการทำงาน คนสวน/แม่บ้าน (ถ้าเป็นสามีภรรยากันจะดีมาก) ปฎิบัติงานที่ จ.สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย -...
Job Details
บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี

 • สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 05:59:02 GMT
จัดทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารลูกหนี้เอกสารเจ้าหนี้ ยื่นภาษีระบบออนไลท์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดส...
Job Details
บริษัท เจ อาร์ แพค จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Tue, 16 Oct 2018 05:58:00 GMT
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สถานที่ : อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับพนักงานและผู้มาติดต...
Job Details
บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด

พนักงาน

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:39 GMT
ระดับเงินเดือน 11000-13000 ลักษณะการทำงาน รับ-ส่ง เอกสาร ประจำพื้นที่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. รับ-ส่ง เอกสาร ประจำพื้นที่ 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากม...
Job Details
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด

ช่างเชื่อม(ประจำสาขาวัดไผ่โรงวัว)

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 05:36:45 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน เชื่อมประกอบงานโลหะ งานโครงสร้าง ติดตั้งหลังคา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย-หญิง /อายุไม่เกิน 35ปี ...
Job Details
บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 04:04:38 GMT
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 08 Oct 2018 17:58:07 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics