หัวหน้าแผนก RD

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 05:58:11 GMT
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนและจัดดำเนินการทดลองทั้งใน RD LAB/PD LINE 2.ค้นคว้าและ UP DATE ข้อมูลกฎหมายอาหาร 3.จัดทำเอกสาร FLOW/ spec of wip or product/kpi...
Job Details
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาสามชุก

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 11:37:17 GMT
ระดับเงินเดือน 15000-20000 ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ป.ตรี 2. มีประสบการณ์ด้านธนาคาร 3. มีใบอนุญาตประกันภัย / ประกันชีวิต จะพิจารณาเป...
Job Details
ธนาคารธนชาต

ครูเอกคณิตศาสตร์

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 14:45:35 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 21-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : - สอนเนื้อหาตามหลักสูตรและหนังสือที่โรงเรียนกำหนด - สามารถเข...
Job Details
โรงเรียนรัตนศึกษา

ครูปฐมวัย (เก่งภาษาอังกฤษ)

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 14:45:35 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 21-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ - สอนเนื้อหาตามหล...
Job Details
โรงเรียนรัตนศึกษา

ครูสอนภาษาจีน

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 14:45:34 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 21-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : -สอนพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีน -เขียนแผนการสอนและประเมินผลผู้เร...
Job Details
โรงเรียนรัตนศึกษา

ครูปฐมวัย

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 14:45:34 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 21-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : - ตำแหน่งครูสอนระดับอนุบาล - สอนเนื้อหาตามหลักสูตรและหนังสือที...
Job Details
โรงเรียนรัตนศึกษา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay :

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:58:08 GMT
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว...
Job Details
EASY BUY CO.,LTD.

พนักงานออกแบบประจำสาขาสุพรรณบุรี

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:05 GMT
1. บริหารจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการออกแบบได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือมากกว่า 2. บริหารงานออกแบบให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในรูปแบบที่นำเสนอและก่อให้เกิดการซื้อสินค...
Job Details
Home Product Center (Public) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ฟาร์ม

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:24 GMT
1.มีความรู้ หรือ เคยผ่านการตรวจระบบ GPM,Global gap ,Thai Gap,Leaf Marque Tesco nature Choice 2. ควบคุมการเบิก-จ่ายสารเคมี-เมล็ดพันธ์ 3.วางแผนการผลิตให้สอดคล...
Job Details
บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด

เจ้าหน้าที่ประจำบู๊ท

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:09 GMT
- พูดคุยให้ข้อมูลลูกค้าและดูแลสินค้าภายในบู๊ท - ปฏิบัติงานตามบูทต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด - จัดกิจกรรม ส่งเสริมโปรโมชั่น และงานอื่นตามที่บริษัทมอบหมายให้ สถานที...
Job Details
บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ส่งเสริมโปรโมชั่น

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:44 GMT
- งานด้านการติดต่อประสานงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - จัดทำโปรโมชั่น จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ให้คำปรึกษาในส่วนของรายละเอียดของโปรโมชั...
Job Details
บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ซุปเปอร์ไวเซอร์

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:05 GMT
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานให้กับทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดส...
Job Details
บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

หัวหน้าบู๊ธ

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:01 GMT
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานให้กับทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าพี่เลี้ยง...
Job Details
บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 03:16:18 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 -30ปี 2.วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี 3.มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ 4.มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายขาย/การตลาด

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 03:14:03 GMT
เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35-45 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หากม...
Job Details
บริษัท คลังรัฐภูมิ 2009 จำกัด

วิศวกรสนาม/วิศวกรโยธา

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:58:00 GMT
- ควบคุมคุณภางานก่อสร้าง ตรวจสอบการวางผัง - ถอดแบบเพื่อการสั่งวัสดุ/ประมาณราคา/ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน - วางแผนการใช้เครื่องจักรกลหนัก - ตรวจสอบความมั่นคงแข...
Job Details
บริษัท แอสมี่ ทีม จำกัด

พนักงานเซอร์เวย์

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 02:30:51 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร เจนเนอรัล เซอร์เวย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจวินาศภ...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร เจนเนอรัล เซอร์เวย์

พนักงานขายล่วงหน้า และพนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:57:38 GMT
พนักงานขายล่วงหน้า (ต้องมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่) - จดออเดอร์ตามร้านค้า - ขายสินค้าให้ได้ยอดตามที่บริษัทกำหนด พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ...
Job Details
AJE THAI Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:58:36 GMT
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า

 • ด่านช้าง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 05:58:35 GMT
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics