หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC)

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 09:46:47 GMT
คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง(หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน) ประสบการณ์(ปี) : ทำงานด้าน QC...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 11:59:29 GMT
จัดเก็บข้อมูลการเดินรถ, ตรวจสอบระบบ GPS รถขส่งทุกคัน, ตรวจสอบการใช้น้ำมัน,งานทะเบียนและประกันภัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหว...
Job Details
YONGGROUP Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สรรหา

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 11:59:11 GMT
1. สรรหาพนักงานรายวัน รายเดือน 2. สัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4. ดำเนินการตรวจสารเสพติดก่อนการเริ่มงาน 5. ติดต่อก...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

ช่างไฟฟ้า

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 12:00:01 GMT
1.ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้ 2.จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องจักร 3.ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 4.เขียนรายงานประจำวัน 5.เปิด.ป...
Job Details
กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 09:47:11 GMT
คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์(ปี) : ทำงานด้าน QA ในโรงงาน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

หัวหน้าแผนกขนส่ง

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 09:46:45 GMT
คุณสมบัติ -ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -ปริญญาตรี สาขา การขาย หรือที่เกี่ยวข้อง (หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน -มีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่ง -สามารถต...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

ผู้จัดการคลังสินค้า

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 23 Apr 2018 09:46:20 GMT
คุณสมบัติ: -ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป -ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้อง (หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน) -มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่ง อย่างน้อย3...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 22 Apr 2018 17:37:04 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. การศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กาญจนบุรี สว...
Job Details
STARUPS Academy

ผู้จัดการอาวุโสจัดซื้อ

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 23:57:20 GMT
- แจ้งรายละเอียดงานตอนสัมภาษณ์ - ประจำจังหวัด กาญจนบุรี อ.ไทรโยค(ติดด่านน้ำพุร้อน) สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 35...
Job Details
บริษัท ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด

พนักงานควบคุมคุณภาพ

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 11:57:42 GMT
- ควบคุมการปฎิบัติงานในสายการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

พนักงานแปลงอ้อย

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 11:57:37 GMT
-ดูแลแปลงอ้อย ตามที่ได้มอบหมาย -ดูแลเครื่องจักรกลเกษตร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นบริษัทในเครือ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบ...
Job Details
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 05:57:15 GMT
ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเปิดบิลขาย และงานบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1...
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกลยุทธ์ด้านอ้อย

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 11:57:38 GMT
- ขยายและพัฒนาพื้นที่การปลูกของของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย -พัฒนาด้านเพิ่มพื้นที่แนวราบให้กับ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด โดยเน้นพื้นที่การปลูกพืชอื่นๆให้เป...
Job Details
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:58:33 GMT
• วางแผนอัตรากำลังคน • งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และจัดทำเงินเดือน • งานสวัสดิการต่างๆ • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังค...
Job Details
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:58:08 GMT
1) ควบคุมดูแลขั้นตอนการจัดจ่ายสินค้าแช่แข็ง 2) ควบคุมขั้นตอนการนับ Stock สินค้า 3) ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาทั้งหมด สถานที่ปฏิบัติงาน ห...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Receptionist

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:58:24 GMT
1. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ 2. ขายห้องพัก แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ตอบข้อซักถามลูกค้า 3. ลงทะเบ...
Job Details
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:58:10 GMT
-วางแผน ควบคุม สอบทาน การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเงินของบริษัท -ประสานงานฝ่ายต่างๆในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน โรงแปรรูปไก่ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหว...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:58:06 GMT
1) ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท 2) เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและงานต่างๆ เช่น ฌาปนกิจ ตรวจเยี่ยมชุมชน 3) ประสานงานกับทุกหน...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการประจำสำนักงานขาย

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:59:03 GMT
ตำแหน่ง : ผู้จัดการประจำสำนักงานขาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตกลงตอนสัมภาษณ์งาน คุณสมบัติผู...
Job Details
หมู่บ้านเดอะพรีเมี่ยม

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน โรงงงานแปรรูปไก่

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 20 Apr 2018 11:57:57 GMT
- บริงานด้านบัญชีต้นทุนของโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics